Какво би искал/а да потърсиш?

Незаконни сечи
© WWF България

Незаконният дърводобив е масова практика в България и включва отсичане, извозване и транспортиране на дървесина от гората в нарушение на законодателството.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Неуважението към законите, корупционните практики и сенчестият бизнес формират незаконна сеч на стойност над 100 милиона лева годишно. Това ощетява държавния бюджет, води до увреждането на ценни видове и техните местообитания и застрашава цели райони с липсата на питейна вода.

Причините за незаконния дърводобив са многобройни - от наредбите, противоречащи на законите, през неправилното прилагане на нормативните разпоредби от собствениците на гори и контролните горски органи, до добива на количества дървесина над позволените от компаниите, които го извършват, и изцяло непозволения дърводобив от фирми или граждани.

За да се ограничат незаконните сечи, трябва да се работи на много нива - потреблението на дървесината, действията на бизнеса и на горските стопани, начина на функциониране на институциите, свързани с управлението на горите и политиките в тях.

Знаеш ли, че?

Над ¼ от дърводобива у нас е незаконен според последния ни доклад по темата.

© Anatoly Kabanets / WWF-Russia
КАКВО ПРАВИ WWF?

Ние от WWF работим с бизнеси, горски стопанства и отговорните институции за създаване на нови защитени територии в горите (включително гори във фаза на старост, предназначени за опазване) и за подобряване на нормативната горска уредба и последващото ѝ прилагане.

Сред дейностите ни за налагане на успешни практики за спиране на незаконните сечи, както и за по-голяма прозрачност в управлението на горите, са:

  • създаване и поддържане на публично достъпна горска база данни;

  • създаване и поддържане на приложение за сигнализиране в случай на съмнения за незаконна сеч;

  • овластяване на гражданите чрез информиране как да подават сигнали за нередности в горите.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Всеки може да даде своя принос, за да опазим безценните български гори от посегателства. Подготвихме кратки инструкции как да проверим дали наистина сечта, на която сме свидетели, е незаконна и как да пуснем сигнал, ако се окаже такава.

Свали „Спаси гората“ на телефона си

Можеш да подадеш сигнал и през специално създаденото от нас за целта мобилно приложение „Спаси гората“. С негова помощ вече всеки има какво да направи, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората.

Приложението може да бъде изтеглено безплатно от Google Play, като в момента е налично само за Android.