Какво би искал/а да потърсиш?

ГИС карта на старите гори в България
© WWF Bulgaria

Географско-информационната система (ГИС) на WWF показва бързо и достъпно къде са старите гори и защитените територии в България.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГИС СИСТЕМАТА НА WWF

През 2014 г. българският екип на WWF разработи единствена по рода си горска географско-информационната система (ГИС) - „Горите в България", подходяща както за професионални, така и за любители нужди.

Системата е съвкупност от слоеве с подробна информация за горите в България - териториално разпределение, вид, собственост, дали гората попада в защитена територия или зона, както и дали притежава характеристики на гора с висока консервационна стойност и много други. ГИС платформата разполага с опция за точно локализиране, а за по-голямо удобство могат да бъдат избирани различни картни основи. Информацията се акутализира периодично. 

ГИС картата на горите e свободна за ползване.

Разгледай картата на горите тук
гора, гори, дървета, САЩ, здраве