Какво би искал/а да потърсиш?

Forest Connect
© Veliko Balabanov

Kъм климатично-интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балканско-Карпатско-Динарския региoн.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Екологичната свързаност е определящ фактор за оцеляването и миграцията на животните и потенциала за адаптация на популациите. Функционалността на екологичните коридори на едрите хищници е застрашена от развитие на инфраструктурата в горските местообитания и околностите им, както и от някои неустойчиви практики на управление. Изменението на климата създава допълнителен натиск върху екосистемите. А разпрострирането на местообитанията отвъд юридическите граници и движението на видовете от една държава в друга, налагат необходимостта от многонационално планиране и създаване на цялостна рамка за управление на биоразнообразието.

Lynx
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF България започва работа по мащабен проект за опазване и възстановяване на екологични коридори на едрите хищници в Стара планина, Карпатите и Динарските планини - ForestConnect. Голямата цел е да се гарантира свързаност на фрагментираните горски местообитания, като се вземат предвид и измененията в климата.

Работата ще се разгърне на територията на няколко държави, като фокусът в България пада върху Западна Стара планина, където оперира Северозападното държавно горско предприятие. Дейности се предвиждат също и в сръбския природен парк „Стара планина“ в пограничната зона, в планините Апусени в румънския карпатски регион, в националния парк „Словашки рай“, както и в Карпатския биосферен резерват в Украйна. На територията на Западните Балкани са включени националните паркове: „Дурмитор“, „Биоградска гора“ и „Проклетия“.

ForestConnect - logo

Проектът ForestConnect има за цел да осигури устойчиви на измененията в климата горски коридори за едрите хищници. Благодарение на тях животните ще могат да се придвижват през държавните граници в районите на Стара планина, Карпатите и Динарските планини, следвайки своите биологични процеси. В тази връзка, WWF и партньорите в проект ForestConnect са заложили три ключови стъпки, през които трябва да преминат, за да допринесат за преодоляването на това нелеко предизвикателство:

1) интегриране на нови инструменти и технологии в транснационалния мониторинг на горите, обитавани от едри хищници;
2) подобряване на свързаността, както и на устойчивостта към променящия се климат, на горите, обитавани от едри хищници;
3) повишаване на оперативния капацитет на институциите и подобряване на сътрудничеството между държавите в споменатите еко-региони.

За успеха на начинанието и трайния ефект на вложените усилия от съществено значение е партньорството. Затова, за да осигурят екологични коридори на едрите хищници и да подпомогнат оцеляването им, рамо до рамо застават петнадесет партньора от седем държави. Това са: WWF България, Изпълнителна агенция по горите – България, Северозападно държавно предприятие – България, WWF Румъния, Университетът по селскостопански науки и ветеринарна медицина от Клуж-Напока, WWF Адриа-Сърбия, НПО „RakhivEcoTour“ – Украйна, Карпатският биосферен резерват – Украйна, Университетът за приложни науки в Каринтия, Австрия, WWF Словакия, Национален парк „Словашки рай“, Център за защита и изследване на птиците в Черна гора, Агенцията за опазване на околната среда в Клуж, Румъния, Публичното предприятие за националните паркове на Черна гора и Гражданско сдружение „Емблема”, Сърбия. Той ще прoдължи до юни 2026 г.

Проектът „ForestConnect: към климатично-интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балканско-Карпатско-Динарския региoн" се изпълнява по програма Интеррег Дунавски регион, като е съфинансиран от Европейския съюз. Общият бюджет за всички партньори е 2 952 735 евро.