Какво би искал/а да потърсиш?

Живот за дунавските есетри
© WWF, Lubomir Hlasek

Проектът има за цел да спре заплахата за оцеляването на критично застрашените есетри в района на Долен Дунав и северозападно Черно море, причинена от незаконните риболов и търговия.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Есетрите са най-застрашените риби в световен мащаб, с малко останали естествени местообитания. Основната пряка заплаха за тях е прекомерната експлоатация. Въпреки строгата правна защита във всички страни по поречието на Долен Дунав и крайбрежието на Черно море, незаконните риболов и търговия с месо и хайвер от диви есетрови риби все още застрашават последните оцелели представители на тези древни и емблематични видове.

Лого на проекта „LIFE дунавски есетри“
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF България работи по проекта „Живот за дунавските есетри“, който цели дългосрочното опазване на тези ценни видове в Долен Дунав и северозападната част на Черно море. Проектът се извършва с подкрепата на програма LIFE – финансовият инструмент на ЕС за околната среда.

Територията, обхваната от проекта, е единственият регион, в който все още се срещат жизнеспособни популации от диви есетрови риби в Европa. Тя включва не само държавите-членки Румъния и България, но и Сърбия - с частта от Дунав под язовирите Железни врата - и Украйна - включително северната част на дунавската делта. Tака се покриват типичните места за размножаване и зимуване на есетрите.

„Живот за дунавските есетри“ се изпълнява в партньорство между WWF в Австрия, България, Румъния, Сърбия и Украйна, заедно с Биосферен резерват Дунавска делта, Тулча, Румъния и Лайбниц-институт за изследвания на животни от зоологически градини и диви животни (IZW), Берлин, Германия. Започва през октомври 2016 г. и продължава до края на 2020 г. Общият бюджет на проекта е 1,851,678 евро, от които 60% са предоставени от Европейския съюз.

Sturgeon - conservation pulse
ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ

Чрез този проект WWF работи за положително въздействие в следните направления:

 • Изграждане на капацитет за подобравяне на правоприлагането;

 • Социално-икономически мерки за опазването на есетровите риби;

 • Повишаване на обществената осведоменост.

„Живот за дунавските есетри“ има за цел да спре заплахата за оцеляването на критично застрашените есетри в района на Долен Дунав и северозападно Черно море, причинена от незаконните риболов и търговия. Планираните дейности по проекта следва да доведат до значително подобрение в състоянието на есетровите популации.

Подобряването на прилагането на закони и разпоредби се осъществява чрез следните дейности:

 • Национални семинари за насърчаване и улесняване на работата в мрежа и обмяна на опит с всички институции, които отговарят за прилагането на националните и европейските регулации, засягащи риболова, аквакултурите и търговията;

 • Обсъждане на проблемите и добрите практики при правоприлагането и процесите на разследване в четирите страни от дунавския регион;

 • Ангажиране на прокуратурата и съдебните власти в целия процес на сътрудничество между всички заинтересовани страни;

 • Регионална работна среща с институциите от съседни страни, за да насърчим решаващата трансгранична координация и сътрудничество;

 • Специализирани курсове за обучение, целенасочени информационни пакети и бюлетини, за да отговорим на нуждите на експертите в институциите и да подобрим практическите им умения;

 • На базата на предварителни проучвания и на резултатите от семинарите разработихме препоръки, за да подобрим ефективността и координацията в и между институциите.

Активно подкрепяме рибарските общности, тъй като те зависят от природния ресурс. Дейностите по проекта изрично имат за цел да се справят с бракониерството на есетрови риби:

 • Есетровите ни адвокати са експерти от местните общности, които разговарят с рибарите за необходимостта от защита на есетрите, как и защо да спазват законите;

 • Разработихме бизнес планове, за да предложим алтернативни източници на доходи в няколко рибарски общности. Така показахме реални примери за бизнес, който не вреди на естествената среда;

 • Включване на рибарите и други засегнати заинтересовани страни в процеса на преразглеждане на процедурите за правоприлагане, за да се увеличи приемането на мерките за контрол и спазването на законовите разпоредби.

Повече за проекта виж тук