Какво би искал/а да потърсиш?

Заедно срещу трафика на есетри (EAST)
© Tudor Ionescu

WWF работи за превенция на нелегалната търговия с есетрови риби.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Макар че месото от диви есетри е ценено като деликатес, основната причина за нелегалния улов на тези застрашени от изчезване риби всъщност е високата икономическа стойност на техния хайвер. Черните пазари в Дунавския регион са в разцвет, а незаконен хайвер от България и Румъния може да се намери в редица държави-членки на ЕС.

Въпреки че в България има пълна забрана за улов на есетри, бракониерството продължава да бъде широко срещано и това става ясно както от разговорите с рибари и инспектори по риболов, така и от незаконното оборудване за улов на есетри, което редовно се изземва. Доказателствата се съдържат в първото по рода си проучване на пазара на хайвер в Румъния и България, проведено от WWF през 2011-2012 г.

Европейският съюз признава, че днес трафикът на диви животни е един от най-доходоносните типове организирана престъпност в световен мащаб. Грандиозните приходи стимулират редица бракониери да допринасят за унищожаването на природата и изчезването на ценни животински видове, каквито са и просъществувалите в продължение на 200 милиона години есетри. Европейският съюз изведе като приоритет решаването на проблема, изработвайки План за действие, който цели да повиши степента на разкриване на престъпленията по известните маршрути за трафик на животни и животински продукти. Това е особено трудно в Източна Европа, където цената на хайвер от дива есетра може да достигне до 6000 евро за килограм на черния пазар.

Знаеш ли, че?

Есетрите са най-застрашената от изчезване група животни в световен мащаб. Незаконният улов — главно заради техния хайвер — е основната пряка заплаха за оцеляването им.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

Ние от WWF осъзнаваме необходимостта от предприемането на спешни действия за превенция на нелегалната търговия с есетрови продукти. Задълбочавайки работата си в тази сфера, WWF България успешно се зае с изпълнението на проекта „Заедно срещу трафика на есетри“ (EAST). В партньорство с неправителствената организация TRAFFIC Унгария и с помощта на WWF Румъния и Главна дирекция „Гранична полиция“ в продължение на една година WWF България разгърна редица дейности:

  • Картиране на веригата за незаконна търговия с есетров хайвер, включително идентифициране на входните точки и анализ на съотношението „риск-печалба“;

  • Анализ на пропуските в законодателните системи на България, Румъния, Украйна и Сърбия;

  • Събиране и анализ на добри практики и успешни истории в борбата с престъпленията срещу дивата природа;

  • Събиране на информация за други подобни дейности извън региона и тяхното адаптиране към местните условия;

  • Анализ на възможните източници на финансиране.

WWF работи активно, за да подпомогне изчистването на пазара от незаконната търговия с риба и хайвер. Опазвайки есетрите, ние искаме не просто да възстановим една сриваща се екосистема, но и да дадем възможност на местните общности да се възползват и в бъдеще от ценните ресурси, които тя им предлага.

Білуга (Huso huso)
КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

В България има пълна забрана за улов на всички есетрови риби. Тя изрично упоменава, че не само риболовът е забранен, но също така отравянето, използването на експлозиви или всякакви други материали, които могат да вцепенят рибата. Разпоредбата забранява носенето, транспортирането и продаването на есетри, уловени в българските води на Дунав и Черно море, както и на есетрови продукти. Случайно уловена есетра трябва да бъде върната във водата незабавно.

Ако станеш свидетел на незаконен риболов, не се колебай да сигнализираш за това.