Какво би искал/а да потърсиш?

Лого на проекта Life Boat4Sturgeons

Проектът LIFE-Boat 4 Sturgeon има за цел да спаси от изчезване останалите в Дунав четири вида есетрови риби

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Есетрите са най-застрашеното семейство животни в света. Два от шестте вида, обитавали Дунав, вече са изчезнали – шип и Атлантическата (немска) есетра. Останалите четири са класифицирани като критично застрашени и застрашени в червения списък на IUCN (Международният съюз за опазване на природата).

Досегът с есетрите е назабравимо приключение
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF участва в проекта LIFE-Boat 4 Sturgeon, който има за цел да спаси от изчезване останалите в Дунав четири вида есетрови риби. Целта е да създадем тяхна генна банка чрез развъждане на малки есетрови риби и така да се подсили популацията им в Дунав. От 2022 г. до 2030 г. партньорите, участващи в проекта, ще приложат шест консервационни мерки за опазване на видовете руска есетра, чига, пъструга и моруна:

  • Ще създадем „LIFE Boat 4 Sturgeon“ – плаващ развъдник за есетри във Виенската част на Дунав (Австрия). Подобен развъдник ще бъде създаден и на река Кьорьош (Унгария), за да бъдат минимизирани рисковете. Друг контейнер-развъдник ще бъде инсталиран на брега на река Мур (Словения);

  • Ще развъдим генетично разнообразни индивиди с доказан дунавски произход;

  • Ще развъдим, отгледаме и освободим в Дунав малките есетри, използвайки най-съвременни методи, така че да имат възможно най-висок шанс за оцеляване;

  • Ще работим за опазването на въведените в реката млади есетри, както и за запазването на останалата есетрова популация в Долен Дунав и Черно море, чрез тясно сътрудничество с отговорните институции и местните рибарски общности;

  • Ще въведем стандартизирана програма за мониторинг във всички страни, участващи в проекта, използвайки ДНК и маркиране за проследяване на развитието на популацията и успеха на зарибяването;

  • Ще работим за повишаване на осведомеността и ангажираността на обществото относно значението на есетрите и здравите речни екосистеми.

Партньори по проекта са: Университет за природни ресурси и науки за живота - BOKU, Виена, Федерално министерство на земеделието, горите, регионите и управлението на водите на Австрия, viadonau, град Виена, WWF Австрия, WWF България, WWF Румъния, WWF Украйна, Revivo и MATE.

По-голямата част от финансирането се осигурява от Европейския съюз чрез Програма LIFE.

Повече за проекта виж тук
СИГНАЛИЗИРАЙ ПРИ УЛОВ

За да съберем възможно най-много информация, молим всички рибари за съдействие! Ако уловите есетра, молим да направите следното:

1. Измерете и снимайте рибата;
2. Проверете рибата за цветна маркировка в долната част на муцуната ѝ до мустачките;
3. Освободете безопасно рибата обратно във водата;
4. Отбележете времето и мястото, както и всички други детайли, като риболовния уред, с който е уловена, на каква дълбочина и т.н.;
5. Изпратете данните на екипа ни по имейл или с текстово съобщение (Viber/SMS) на +359893393813.