Какво би искал/а да потърсиш?

Изтичането на гориво от потъналия кораб в Русе може да има сериозни последици за екосистемата на Дунав

 Случаят е прикриван десет дни

 Международната природозащитна организация WWF предупреждава, че изтичането на гориво от аварирал преди десет дни кораб в Русе, за което става ясно от местната преса, може да има сериозни последици за екосистемата на река Дунав.

"Разливите представляват особена опасност за екосистемите на речните брегове и крайречните влажни зони със стояща вода. В момента Дунав е висок и навлиза в крайречните заливни територии, което е сериозна предпоставка за замърсяването им. Нефтопродуктите се разграждат бавно и веществата от тяхното разграждане често са по-токсични от самите нефтопродукти", коментира експертът "Води" на WWF Стоян Михов.

От Русе надолу по течението са разположени някои от най-ценните крайречни влажни зони в България и в Долен Дунав като цяло – Калимок-Бръшлен и Сребърна. При евентуалното прикриване на такова замърсяване от десет дни вече може да е късно да се вземат мерки за защитата на тези зони.

Нефтопродуктите се разпръскват по повърхността на водата и образуват много тънък мономолекулен слой. Една капка нефтопродукт може да замърси един милион капки чиста вода. Този тънък слой прекъсва достъпа на кислород до водата и предизвикват задушаване на рибите и всички водни организми, особено в стоящи водоеми. Освен това при досег с хрилете на водните животни те предизвикват директно задушаване и смърт.

Особено опасни са нефтените петна за водоплаващите птици, при които се слепват перата, в резултат на което перушината престава да бъде водоустойчива и птиците умират от премръзване или просто се удавят, тъй като перушината се напоява с вода и нефтопродукти и натежава. Токсичността на нефтопродуктите убива птиците впоследствие, дори ако успеят по някакъв начин да избегнат първите ефекти.

WWF продължава да следи развитието на случая и справянето с последствията от него.