Съдът даде втори шанс на гражданското общество да спре застрояването на Природен парк СтранджаPosted on 04 October 2012
Природен парк Странджа получи втори шанс
Природен парк Странджа
© Michel GUNTHER/WWF
Четиригодишното дело срещу плана за застрояване на община Царево продължава своя път в съда, след като петчленен състав на ВАС отмени определение на съда отпреди месец, с което делото бе прекратено. Тогавашното решение беше взето в нарушение на българското и международното природозащитно законодателство.

Общият устройствен план на Царево бе обжалван в съда от Коалицията "За да остане природа в България" през 2008 г., за да не се допусне застрояването на хиляди декари по южното Черноморие, преобладаваща част от които се намират в природен парк "Странджа".

През 2009 г., министърът на околната среда и водите госпожа Нона Караджова отмени становището по екологичната оценка на плана като несъвместимо с изискванията за опазване на Природен парк "Странджа" и защитените зони от Натура 2000 в община Царево.

С настоящето си определение, съдът прекратява порочната съдебна практика, съгласно която до сега природозащитните организации нямаха право да обжалват устройствени планове, приети в нарушение на екологичното законодателство.

Липсата на качествени обществени консултации и забраната за обжалване на устройствени планове в Закона за устройство на територията, които доведоха до хаотичното презастрояване на Черноморието и планините ни, бе причина за завеждането на дело в Комитета за прилагане на Орхуската конвенция за участието на обществеността и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с опазването на околната среда.

Въпреки че окончателното решение на комитета по случая все още не е оповестено, ВАС се позовава пряко на Орхуската конвенция и на съдебната практика на Съда на Европейските общности в Люксембург относно обжалваемостта на устройствени планове от страна на граждански организации.

От Коалицията "За да остане природа в България" призовават министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова да отмени заповедта за одобрението на общия устройствен план на Царево, с което да се прекрати безкрайното протакане на делото в съда и чрез нова процедура по разработването на екологична оценка и устройствен план да се гарантира устойчивото развитие на община Царево и опазването на Природен парк "Странджа".
Природен парк Странджа получи втори шанс
Природен парк Странджа
© Michel GUNTHER/WWF Enlarge