© WWF Bulgaria

Panda Labs Junior за справедлив преход е общ проект на WWF България, WWF Сърбия, Junior Achievement България, Junior Achievement Северна Македония и Eko team Черна гора. Основната му цел е да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в четирите държави. Проектът насърчава възобновяемата енергия, енергийната ефективност, кръговата икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата. 

Panda Labs Junior за справедлив преход ще предостави възможности за регионална мрежа, включваща 600 млади хора и ще даде възможност на следващото поколение с инструменти за трансформиране на местните общности и икономики, в сътрудничество с ключови участници, като местни власти, университети и изследователски центрове. Такъв подход за зелени иновации ще бъде допълнително признат и подкрепен от местните власти и образователните структури във въглищните региони.

Във всяка страна 100 гимназисти и 50 студенти ще бъдат обучени да разработват устойчиви иновативни бизнес решения и зелени старт-ъпи в местните общности, като участват в поредица от обучения, хакатони, мрежови събития и регионални срещи. 

Junior Achievement България ще разработи и приложи програма за образование и младежко предприемачество за гимназиални учебни програми, която да бъде използвана от партньорите по проекта в избрани въглищни региони в четирите страни по проекта. Програмата ще развие знанията, уменията, увереността, предприемаческия начин на мислене и силната гражданска ангажираност на младите хора, които са от решаващо значение за тяхното участие в процеса на справедливия преход.

Проектът ще вдъхнови партньорства с училища и общини и ще се насочи към интереса на местните власти и бизнес ментори за овластяване и мотивиране на младите хора да останат и да намерят бизнес възможности в своите региони.

Този ​​проект е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU).