Заедно срещу трафика на есетри (EAST) rel=
WWF извърши зарибяване на Дунав с 20 000 руски есетри
© WWF

WWF работи за превенция на нелегалната търговия с есетрови риби

Макар че месото от диви есетри е ценено като деликатес, основната причина за свръхулова на тези застрашени от изчезване риби всъщност е високата икономическа стойност на техния хайвер. Черните пазари в Дунавския регион са в разцвет, а незаконен хайвер от България и Румъния може да се намери в редица държави членки на ЕС.

В опит да спре негативната тенденция на свръхулова през 2000 г. Украйна стана първата страна в Източна Европа, която обяви пълна забрана за улов на есетри. Оттогава ако такива риби все пак бъдат хванати като съпътстващ улов, те трябва да бъдат освободени живи или мъртви, а риболовният кораб – да информира местните власти за вида и размера им. Румъния и България последваха примера на Украйна съответно през 2006 и 2011 г. Забраните и в двете страни са в сила до 2021 г. През 2005 г. Сърбия въведе пълна забрана за улов на пет вида есетри, а от началото на тази година тя вече включва и чигата, която доскоро можеше да бъде ловена на територията на западната ни съседка.

„Въпреки забраната, бракониерството продължава да бъде широко срещано и това става ясно както от разговорите с рибари и инспектори по риболов, така и от незаконното оборудване за улов на есетри, което редовно се изземва. Доказателствата се съдържат в първото по рода си проучване на пазара на хайвер в Румъния и България, проведено от WWF през 2011-2012 г.,“ разказва ръководителят на практика „Води“ във WWF – ихтиологът Стоян Михов.

Европейският съюз признава, че днес трафикът на диви животни е един от най-доходоносните типове организирана престъпност в световен мащаб. Грандиозните приходи стимулират редица бракониери да допринасят за унищожаването на природата и изчезването на ценни животински видове, каквито са и просъществувалите в продължение на 200 милиона години есетри. Европейският съюз изведе като приоритет решаването на проблема, изработвайки План за действие, който цели да повиши степента на разкриване на престъпленията по известните маршрути за трафик на животни и животински продукти. Това е особено трудно в Източна Европа, където цената на хайвер от дива есетра може да достигне до 6000 евро за килограм на черния пазар.

В тази връзка ние от WWF осъзнаваме необходимостта от предприемането на спешни действия за превенция на нелегалната търговия с есетрови продукти. Задълбочавайки работата си в тази сфера, WWF България успешно се зае с изпълнението на проекта „Заедно срещу трафика на есетри“ (EAST). В партньорство с неправителствената организация TRAFFIC Унгария и с помощта на WWF Румъния и Главна дирекция „Гранична полиция“ в продължение на една година WWF България разгърна редица дейности:
 
  • Картиране на веригата за незаконна търговия с есетров хайвер, включително идентифициране на входните точки и анализ на съотношението „риск-печалба“;
  • Анализ на пропуските в законодателните системи на България, Румъния, Украйна и Сърбия;
  • Събиране и анализ на добри практики и успешни истории в борбата с престъпленията срещу дивата природа;
  • Събиране на информация за други подобни дейности извън региона и тяхното адаптиране към местните условия;
  • Анализ на възможните източници на финансиране.
 
В резултат от проведените срещи със заинтересовани страни и потенциални партньори бяха разписани и изпратени две проектни предложения. Те предвиждат съответно Анализ на успешните практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа в Европа, както и Онлайн видео курс за европейското законодателство в тази сфера. Още едно проектно предложение предстои да бъде подадено през ноември.
 
WWF работи активно, за да подпомогне изчистването на пазара от незаконната търговия с риба и хайвер. Опазвайки есетрите, ние искаме не просто да възстановим една сриваща се екосистема, но и да дадем възможност на местните общности да се възползват и в бъдеще от ценните ресурси, които тя им предлага.