Управлението и перспективите на влажните зони бяха обсъдени в СофияНа 8 декември 2011 г. в София се проведе семинар на тема „Възстановяване и управление на влажни зони в защитени територии и защитени зони по поречието на река Дунав - анализ на постигнатото и планиране на бъдещите действия”. Събитието беше организирано от WWF – България.

Семинарът е част от проекта „Трансгранични консервационни мерки за опазване на малкия корморан и белооката потапница в характерни места на територията на България и Румъния” по Програма „LIFE +”.

Основната тема, която обсъждаха участниците беше възстановяване на влажните зони по поречието на Дунав, които са ключови за оцеляването на застрашените видове белоока потапница и малък корморан. На работната среща бяха представени възстановените влажни зони на остров Белене, Калимок - Бръшлен и езерото Сребърна. Бяха обсъдени начинът, по който е било извършено то, както и резултатите и проблемите при възстановяването и управлението им. Участниците бяха разделени в дискусионни групи, по време на които бяха разгледани различни въпроси във връзка с възстановяването и устойчивото управление на влажните зони.

В семинара участваха представители на Министерство на околната среда и водите, регионални инспекции по околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, дирекции на природни паркове, неправителствени организации и др. 
Възстановяване на влажните зони по поречието на Дунав беше основна тема на срещата 
© WWF Bulgaria
Възстановяване на влажните зони по поречието на Дунав беше основна тема на срещата
© WWF Bulgaria