Български стратегически документиБиблиография

1. Национален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010

2. Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

3. Национална програма за рибарството и аквакултурите (2007-2013)

4. Национален стратегически план за рибарството и аквакултурите (2007 – 2013)

5. Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013

6. Оперативна програма за развитието на сектор “Рибарство” 2007-2013