Есетрови риби rel=
Protection
© Ralf Reinartz
WWF – България е бенецифиент по договор за безвъздмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейския съюз. Тя е изпълнител на проект „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”.

Стойността на проекта е в размер на 1 349 933,59 лв., от които до 85% от общите допустими разходи се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Целта на проекта е опазване на есетровите риби в българския участък на река Дунав и подобрение на техния природозащитен статус. Той трябва да съдейства за подобряване на ефективността на опазването и прилагането на преки природозащитни мерки за укрепване на есетровите популации заложени в Плана за действие за есетровите риби. Сред целите му влиза и подобряване на съществуващите нормативни и поднормативни документи и препоръки за актуализиране на Плана за действие за есетровите риби в българските акватории на река Дунав и Черно море.

В рамките на проекта ще бъдат извършени теренни изследвания на реалните размножителни хабитати, осигуряване на минимална популационна численост за оцеляване на видовете до възстановяване на естественото възпроизводство, изработване на тристранни мерки за управление за осигуряване възпроизводството на есетровите риби, създаване на електронна база данни и онлайн портал за есетровите риби и др. Проектът ще има краткосрочно и дългосрочно въздействие върху популациите на българските видове есетрови риби и техните размножителни местообитания.

Срокът му за изпълнение е март 2015 г.

За допълнителна информация: 
тел. 02/950 50 40 имейл: office@wwfdcp.bg
Logo OPE 
© OPE
Logo OPE
© OPE
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents. 
© WWF
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents.
© WWF