Събор на дунавските народи (2006)Представители на четири държави се събират в Русе

Устойчивото използване на водните и рибните ресурси е единствения начин България да подобри ... 
© WWF / Anton Vorauer
Устойчивото използване на водните и рибните ресурси е от ключово значение
© WWF / Anton Vorauer
Съборът на дунавските народи от „Зелен коридор Долен Дунав” се проведе на 21-22 септември 2006 г. в Русе и Природен парк Русенски Лом.
На събитието присъстваха близо 100 души от общините по поречието на реката от България, Румъния, Молдова и Украйна, които искат да развиват съвместни дейности.

Целта на Събора на дунавските народи е да създаде мрежа от партньори, които работят за алтернативен и устойчив поминък на хората от „Зелен коридор Долен Дунав”. Съборът съчета форум на заинтересованите страни с традиционен фестивал и представяне на устойчиви продукти от района, включително туристически.

„Зелен коридор Долен Дунав” е най-сериозният и амбициозен проект за възстановяване на влажните зони в Европа. Проектът е иницииран от WWF, а през 2000 г. е подкрепен официално от правителствата на България, Румъния, Украйна и Молдова с подписването на съвместно споразумение.

Проучване на WWF за богатството на световната природа показва, че долното течение и делтата на река Дунав са част от най-ценните 200 природни територии въобще.

Основната цел е създаването на устойчива мрежа от активни заинтересовани страни, които работят заедно за постигането на визията на „Зелен Коридор Долен Дунав”, като се насърчават алтернативни и устойчиви поминъци в района.

Ще се проучи възможността за създаването на запазена марка „Зелен Коридор Долен Дунав”, която да сертифицира и подпомага устойчиво произведени продукти и услуги от района.

Ще се прецени необходимостта от обучение за екологичен туризъм и устойчиво земеделие. Ще се повиши осведомеността за възможностите и заплахите, свързани с широкомащабното корабоплаване по река Дунав, което е предложено от Европейския съюз в проекта TEN-T.

Съборът на Дунавските народи е ключов момент от проекта „Създаване на връзки: Укрепване на капацитета на местните заинтересовани страни за подпомагане на трансгранично изграждане на „Зелен Коридор Долен Дунав”” на WWF и BBI Matra.

Проектът се осъществява с финансовата помощ на Министерството на земеделието, природата и качеството на храните на Холандия.
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents. 
© WWF
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents.
© WWF