КонтактиДирекция на Природен парк "Русенски Лом"
Русе 7000
бул. Скобелев 7
тел + 359 82 872397
факс +359 82 828730
e-mail: info@lomea.org
http://lomea.org/

WWF в България
1000 София
ул. "Иван Вазов" 38, ет.2, ап.3-4
Тел.: 02/950 50 41, 02/987 24 67
Факс: 02/981 66 40
E-mail: office@wwfdcp.bg
www.wwf.bg