ДокументиПодходи за възстановяване на речната непрекъснатост

Видове риби по проект "Свободни риби" на ЛАЙФ+

Карта на Натура 2000 местата, обект на работа по проекта

Стойностна сметка

Доклад Торос