Дунавска експедиция 2011The Danube at Belene, Bulgaria. rel=
Дунав, района на Белене
© Alexander Ivanov
WWF организира българо-румънска експедиция по крайбрежието на река Дунав за наблюдение на застрашените птичи колонии, които населяват крайречните влажни зони.

В начинанието участват експерти от българския и румънския екип на WWF, БАН, Румънското орнитологично дружество, Българското дружество за защита на птиците, природните паркове Персина и Русенски Лом.

Експедицията започна на 19 юни 2011 г. и продължава една седмица. Тя е разделена на три екипа, два от които ще проучват влажните зони по българския и румънския бряг и един международен, който ще изследва с лодка островите и пясъчните коси.

Експедицията ще обиколи всички български и румънски острови и влажни зони, които все още са съхранили богатото си биоразнообразие. Тя ще приключи с преброяването на птичата колония на остров Кутово край Видин.

През изминалата година по време на експедицията за първи път от десетилетия беше отчетено наличие на нови колонии по Дунав.

Българският участък на река Дунав е сред най-незасегнатите от човешка дейност. Въпреки изключителната си важност по отношение на биоразнообразието и развитието на целия регион, през последните години той остава недооценен. През ХХ век са унищожени близо 80% от природните местообитания и рибните ресурси в района.

WWF работи по опазването и възстановяването на екосистемите на Дунав и притоците й от повече от 15 години. Организацията се занимава с разработването и прилагането на схеми за опазване на биологичното разнообразие чрез устойчиво управление на природните ресурси.

Освен това, WWF отделя особено внимание на въвеждане на устойчиво корабоплаване с проекта "Да пригодим корабите към реката, а не реката към корабите". Неговата цел е да съхрани речното дъно и природните ресурси чрез налагане на използването на плавателни съдове, които са съобразени с дънните параметри.

Журналистът от в. "Дневник" Милен Енчев е част от екипа на експедицията на WWF. Следете репортажите му всеки ден.
 

Ден 1: "гьолове", бракониери и ибиси

Дунавската експедиция на WWF изследва влажната зона в с. Малък Преславец 
© Milen Enchev/Dnevnik
Дунавската експедиция на WWF изследва влажната зона в с. Малък Преславец
© Milen Enchev/Dnevnik
И преди по Дунава са се правили ежегодни преброявания на дивите птици във влажните зони, но за втори път се случва така организирано

Дунав - във всевъзможни нюанси на зеленото

Изваден от водата саблеклюн 
© Милен Енчев, в. Дневник
Изваден от водата саблеклюн
© Милен Енчев, в. Дневник
Островите в този район са дом на морския орел - най-големия в България

При птиците на Дунав

Пеликаните са сред най-познатите дунавски птици 
© Anton Vorauer WWF
Пеликаните са сред най-познатите дунавски птици
© Anton Vorauer WWF
Фотогалерия на Милен Енчев от в. "Дневник"

Експедиция по Дунав, ден последен

Големи корморани 
© Милен Енчев, в. Дневник
Големи корморани
© Милен Енчев, в. Дневник
Приключи тазгодишното преброяване на застрашените птичи колонии по крайбрежието на Дунав