Дунавска експедиция 2012Фотогалерия

© Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП © Свилен Чешмеджиев, БДЗП
 
© WWF
Петиция за опазване на българските реки.
© WWF
На 25 май т.г. стартира четвъртото издание на българо-румънската научна експедиция по крайбрежието на река Дунав, която се провежда от WWF. Целта на експедицията е да бъде извършено наблюдение на застрашените птичи колонии, които обитават влажните зони край реката. Специален фокус и тази година ще бъдат колониите на малкия корморан и белооката потапница.

Експедицията се проведе на два етапа – от 25 до 30 май и от 13 до 18 юни. В нея традиционно освен експерти от българския и румънския клон на WWF, участваха и представители на Румънското орнитологично дружество, Българското дружество за защита на птиците, БАН и Природен парк Персина.

Експедицията започна от Видин и река Тимок. Оттам беше извършено наблюдение на птичите колонии по островите в региона. После участниците достигнаха природен парк Персина и приключиха работата си на островите срещу резервата Сребърна.

Както и миналата година, проучванията се извършиха от три екипа: един воден и два сухоземни, които обиколиха всички български и румънски влажни зони по островите и бреговете на река Дунав.

За хода и резултатите от експедицията, може да прочетете тук.
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents. 
© WWF
Danube + will expand understanding of the river and the challenges and opportunities it presents.
© WWF