Воден отпечатъкКакво означава понятието "воден отпечатък"?

Водният отпечатък, който оставя даден човек, държава или фирма, означава общият обем питейна вода, който се използва за производство на стоките или на услугите, които те потребяват.

В този смисъл в понятието се включва както водата, която използваме за пиене, така и онази, която е употребена за производството на памучната тенска, която обличаме, или за бележника, където записваме служебните си ангажименти.

Средно световният воден отпечатък е равен на 3400 литра за човек дневно. Това количество обаче се удвоява за жителите на високоиндустриални държави като САЩ и Япония.

През 2009 г. е възприет глобален стандарт за отчитането на водния отпечатък, които се управлява от Water Footprint Network - международна мрежа, в която влизат правителства, компании и неправителствени организации.
 
© Chris Martin BAHR / WWF
Рядко си даваме сметка за реалното количество вода, което всеки от нас употребява в ежедневието си
© Chris Martin BAHR / WWF