Прецедентът Странджа rel=
Черноморското крайбрежие на парк "Странджа"
© Michel GUNTHER / WWF

Странджа и опасният прецедент да се приема устройствен план без екооценка

Решението на ВАС дава възможност всяка община да поиска устройствен план без екологична оценка
На 15 януари 2014 г. Върховният административен съд (ВАС) даде зелена светлина на строителството по крайбрежието на природен парк „Странджа“ като разреши влизането в сила на общия устройствен план на община Царево. Само шест месеца по-рано същият съд призна факта, че планът е нищожен (невалиден) и приет без екологична оценка, в противоречие на вътрешното законодателство и 3 европейски директиви. Само такава цялостна оценка може да гарантира защитата на Природен парк "Странджа" и защитените зони от европейската мрежа Натура 2000 в община Царево.

Така след 6 години на съдебни битки, петиции, становища, протести и експертна и медийна работа, отново се наложи гражданското общество да се изправи в защита на националния парк „Странджа“ и останалите застрашени защитени територии.

Прецедентът, който застрашава Странджа, продължава да е в сила, въпреки че министърът на регионалното развитие откри процедура за промяна на общия устройствен план (ОУП) на община Царево и спря прилагането на плана от 2008 г.

Решението на Върховния административен съд дава възможност всяка община да поиска общия й устройствен план да бъде приет без екологична оценка.

Същевременно заповедта на регионалния министър за нов устройствен план на Царево може да бъде отменена още утре от същия или следващ министър.

Планът предвижда застрояването на две трети от крайбрежието на юг от Царево със 75 хиляди легла, всички в територията на Природен парк "Странджа" и Натура 2000 мрежата от защитени зони. Планът е изготвен от екип, ръководен от свързания с Дюнигейт арх. Тихолов.

По ирония на съдбата в същия ден, в който ВАС одобри устройствения план, Съдът по правата на човека в Страсбург отхвърли претенциите на собствениците на незаконно построения комплекс „Златна перла“, край село Варвара в Природен парк "Странджа". След шест години опити за узаконяване той беше разрушен през 2012 г. Мнението на съда е, че инвеститорът е бил наясно, че проектът му не отговаря на изискванията на екологичното законодателство, но въпреки това е продължил да строи.

Новият общ устройствен план на Община Царево обаче ще улесни повторното изграждане на комплекс на мястото на „Златна перла“ и на други места.

Случайно или не, при започване на изграждането на „Златна перла“ през 2006 г., при издаването на положителна екооценка на общия устройствен план на община Царево през 2008 г., както и сега в управлението е един и същ заместник министър на околната среда и водите – Чавдар Георгиев.

Всичко започва през 1995 г.


Природен парк „Странджа“ е най-голямата защитена територия в България. Създаден е през 1995 г. и е дом на най-значимото видово разнообразие на земноводни и влечуги, на птици, бозайници и висши растения в страната. Паркът включва и крайбрежната ивица на юг от Царево до Резово. Статутът му на защитена зона даде възможност в района да се ограничи хаотичното, масово застрояване, което бързо и драстично увреди множество природни местообитания на други места по Черноморието.

Въпреки този статут и прилагането на Натура 2000 в България, преди повече от 8 години, фирма „Краш 2000“ реши да строи хотелски комплекс на територията на парка, в нарушение на закона. През 2006 г., след протести и обществен натиск, строежът беше обявен за незаконен. В началото на 2007 г., по модела на унищожаване на защитена местност „Камчийски пясъци“, община Царево и „Краш 2000“ обжалваха пред ВАС заповедта за обявяване на парк „Странджа“ заради неясни граници.

Делата във ВАС продължиха и проблемът се задълбочи. Природозащитниците организираха национална кампания за Странджа. Известни лица, политици, Ловно-рибарският съюз, институции и международни организации подкрепиха опазването на парка. Въпреки това, на 29 юни 2007 г., съдът отмени заповедта на министъра на околната среда от 1995 г., според която Странджа е природен парк. Националния протест стана ежедневие. В резултат на обществения натиск Народното събрание прие промени в Закона за защитените територии, с които се гарантира запазването на парк „Странджа“ и които направиха невъзможно да се обжалват заповедите на която и да е защитена територия. Това е едно от първите и особено значими природозащитни, обществени постижения у нас.

През 2008 г. Природен парк „Странджа“ беше включен в екомрежата Натура 2000 по директивата за природните местообитания и директивата за дивите птици.

Същата година беше разработен Общ устройствен план (ОУП) на община Царево, който предвижда застрояване на две трети от крайбрежието на природния парк. Планът беше съгласуван от екологичното министерство, въпреки отрицателните становища на учени и природозащитници от БАН и от ред неправителствени организации. Беше одобрен и от регионалното министерство. Започнаха съдебни дела срещу положителното становище на МОСВ и съгласуването на МРРБ. Беше изпратена жалба до ЕК за нарушения на двете природозащитни директиви на Евросъюза.

2009 г. върна надеждите за спасяване на последните кътчета без бетон по морето – съдът окончателно обяви за незаконен комплекса „Златна перла“. Въпреки това инвеститорът продължи да обжалва заповедите за премахване и делата се проточиха с години. Сагата премина отвъд всякаква правна логика – има 22 съдебни решения за незаконността на този строеж. Направен беше опит и за отстраняване на директора на парка Стефан Златанов, както и на директорите на парковете "Витоша" и "Врачански Балкан". Протестът продължи под надслов „Пазим тези, които пазят парковете“. И постигна успех - тримата директори запазиха позициите си.

През август същата година Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради неспазване на европейските природозащитни директиви при одобряване на ОУП на Царево. Това принуди министърът на околната среда и водите Нона Караджова да оттегли положителната екооценка за плана през 2010 г. и така временно спря прилагането на плана, както и наказателната процедура.

През 2010 г. вече седемчленен състав на ВАС отхвърли искането за отмяна на екологичната оценка на ОУП на Царево. Междувременно обаче отново беше отложено приемането на отдавна готовия План за управление на парка – ключов инструмент за опазването му. А МОСВ издаде поредно разрешение за нов строеж до Резово. По този начин, години наред, министерството позволяваше застрояване на парче на крайбрежието на природния парк.

Трябваше да дойде 2012 г., след шест години уроци по демокрация, за да бъде постигнат уникален за България прецедент – строежът „Златна перла“ беше премахнат. Но проблемът със застрояването на природния парк продължи да е на дневен ред. МРРБ не пожела да промени спрения в съда общ устройствен план на Царево, който предвижда мащабно застрояване на крайбрежието на Странджа. Упорито не се разрешава и влизането в сила на Плана за управление на парка.

Сега накъде

Коалицията „За да остане природа в България“ настоява да се вземе трайно законодателно решение, което да гарантира, че в бъдеще няма да се приемат устройствени планове без екологична оценка, докато гражданите не получат достъп до правосъдие при устройство на територията и опазване на околната среда.

Исканията, накратко:

1. Издаване на Заповед от Министерство на околната среда и водите, която спира действието на изменението на общия устройствен план на Царево от 2008 г. поради липсата на екологична оценка, както изискват законите.

2. Изменение на Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, което позволява обжалването на общи устройствени планове, най-малко по отношение на нищожност на актовете по одобряването му (за бъдещите планове).

3. Изменение в Закона за устройство на територията и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие по отношение на прогласяване на нищожност на общи устройствени планове, приети без екологична оценка и оценка за съвместимост (за действащи планове).

4. Персонални промени в Министерство на околната среда и водите сред служителите, които не познават европейските директиви и седмици наред защитаваха този правен абсурд.

Включете се и Вие, подкрепете петицията за спасяване на „Странджа“ и защитените територии, която досега е набрала близо 21 000 подписа.