Екип 
© IAG
инж. Красимир Каменов
© IAG
Име: инж. Красимир Каменов
Длъжност: директор на проекта и зам. изп. директор на ИАГ
Телефон: +359 2 985 11 509
Електронна поща: k.kamenov@iag.bg 

 
© WWF DCP
Инж. Кирил Ташев
© WWF DCP
Име: Кирил Ташев

Длъжност: оперативен координатор на проекта и ст. експерт в ИАГ 
Телефон: + 359 2 985 11 509
Електронна поща: tashev@iag.bg

Име: Силвия Маринова
Длъжност: финансов мениджър на проекта и Началник на отдел Отчети и разплащания в ИАГ
Телефон: +359 2 985 11 554
Електронна поща: silvia@iag.bg
Катерина Раковска 
© WWF DCP
Катерина Раковска
© WWF DCP
Име: Катерина Раковска
Длъжност: координатор на проекта от WWF
Телефон: + 359 2 950 50 40
Електронна поща: krakovska@wwfdcp.bg


Име: Радостина Митова
Длъжност: финансов мениджър на проекта от WWF
Телефон: 950 50 41
Електронна поща: rmitova@wwfdcp.bg
 
К. Келорска 
© WWF DCP
Киприела Келорска
© WWF DCP
Име: Киприела Келорска
Длъжност: счетоводител на проекта от WWF
Телефон: +359 2 950 50 40
Електронна поща: kkelorska@wwfdcp.bg
 
Яна Събева 
© WWF
Яна Събева
© WWF
Име: Яна Събева
Длъжност: експерт "Връзки с обществеността" от WWF
Телефон: +359 2 950 50 40
Електронна поща: ysabeva@wwfdcp.bg