КонтактиИзпълнителна агенция по горите
1040 София
бул. "Христо Ботев" № 55, ет. 5
Тел. централа: 02/985 11 199
Факс: 02/981 37 36
dag.bg

WWF в България
1000 София
ул. "Иван Вазов" 38, ет.2, ап.3-4
Тел.: 02/950 50 41, 02/987 24 67
Факс: 02/981 66 40
E-mail: office@wwfdcp.bg
wwf.bg