Защитени територии



people flag Vitosha rel=
Поздравления за рождения ден на най-стария национален парк в България – Витоша
© Koen de Rijck

WWF помага на защитената българска природа

Опазват се едва 5% от територията на страната
Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности, известни още като защитени територии, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че страната е на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа.

За сравнение - в другите европейски държави защитените територии са средно 12% от цялата площ на страната. През 1934 г. България е първата държава на Балканския полуостров, която създава място за опазване на дивата природа - Народен парк Витоша.

Някои от българските защитени територии вече са в опасност поради застрояване, изсичане на горите, замърсяване и други човешки практики. Те могат скоро да загубят ценностите, заради които са били защитени.

WWF заедно с други природозащитни организации, включително в коалицията „За да остане природа в България”, работи за въвеждане на по-добро действащо законодателство, свързано със защита на природата.

WWF подпомага фондацията PAN Parks при сертифицирането на националните паркове Рила и Централен Балкан. Въвеждането на тази сертификация е признание както за добро управление на дивата природа, така и за устойчиво развитие на туризма около националните паркове.

 rel=
Рекламна визия към кампанията за защитените територии, изработена от РА Огилви през 2006 г.
© Ogilvy & Mather Sofia
WWF следи плановете и проектите, които засягат защитените територии и предприема действия, ако се застрашава природата в тях. През есента на 2006 г. WWF стартира кампанията "Защитете защитените територии" и се присъедини към усилията на още 13 организации в кампанията "За да остане природа в България". Обществената подкрепа доведе до петиция, която беше подкрепена от близо 30 хил. души. Петицията бе внесена във всички институции, отговорни за опазване на дивата природа на България. Кампанията повиши информираността на хората за проблемите на защитените територии.

Друга кампания, проведена от WWF и коалиция от природозащитни организации, доведе запазване статута на природен парк Странджа. Той беше отменен с решение на Върховния административен съд през юни 2007 г. След поредица от граждански протести и натиска на неправителствените организации през юли 2007 г.беше внесена поправка в закона, която не позволява отмяната на статута на защитени територии чрез обжалване.

Всяка година WWF провежда заедно с партньори „Националния ден на природните паркове”, по време на който всеки може да се включи в почистването и освежаването на туристическата инфраструктура на 11-те природни парка на България.

WWF разработва становища, писма, сигнали и жалби до български и европейски институции по най-проблемните случаи със защитените територии.

Катерина Раковска,
Експерт програма „Защитени територии и Натура 2000”
E-mail: krakovska@wwf.bg