Проектът „ПЕС в Дунавския басейн"One of the aims of the partnership is to restore Danube floodplains to demonstrate the benefits of ... rel=
One of the aims of the partnership is to restore Danube floodplains to demonstrate the benefits of wetland systems to the public and decision makers.
© Alexander Ivanov
„Днес моят екип има амбициозната задача да покаже на обществото и бизнеса значението на река Дунав”, казва Мая Тодорова от WWF в България, ръководител на проекта „ПЕС в Дунавския басейн”.

„Той насърчава собствениците на земи да стопанисват ресурсите по начин, който да гарантира, че тези ресурси ще продължават да предоставят услуги, свързани с използване на даденостите на околната среда, от които всички се нуждаем. Ако искаме реката да ни дава храна, чист въздух и вода, трябва да работим, за да осигурим доброто й опазване. Ползите, които ни предоставя реката, са наистина безкрайни”.

Екипът включва 22 експерти в България, Румъния, Сърбия, Украйна, Австрия и САЩ. Обединява представители на WWF, а негов международен координатор е Пабло Гутман, Директор „Екологична икономика“ в WWF и световнопризнат експерт в разработването на ПЕС схеми.

Задачите на екипа на проекта са най-общо разделени на управление на проекта, провеждане на предвидената политика, комуникации, координация на демонстрационните обекти, техническа експертиза, финанси и счетоводство. Екипът гарантира, че различните дейности по този комплексен проект, отговарят на високите стандарти, заложени в него, и ще бъдат реализирани по план.


Островите на река Дунав са смятани за европейски аналог на джунглите rel=
Островите на река Дунав са смятани за европейски аналог на джунглите
© WWF / Michel Gunther

За управителния съвет на проекта

Управителният съвет на проекта включва представители на WWF Дунавско-Карпатска програма, Програмата на ООН за околна среда, Международната комисия за опазване на река Дунав, национални представители на Румъния, България, Украйна и Сърбия.

Задачата на Управителния съвет на проекта е да оцени резултатите от проекта и да разработи препоръки за изпълнението на дейностите по проекта от страна на организациите и партньорите.

Съветът заседава три пъти по време на проекта. Освен това, когато е необходимо съдействие от страна на Управителния съвет на проекта, могат да бъдат свикани специални заседания. Предвид партньорската същност на проекта, решенията на Управителния съвет на проекта се вземат винаги с консенсус.

Координатор от името на Програмата на ООН за околна среда е Едоардо Зандри.

На първата среща на съвета, проведена в Русе през май 2010 г., Мадалина Козма беше избрана за председател на Управителния съвет на проекта за целия период на изпълнение. Следващото заседание на съвета ще се проведе в Румъния през 2011 г.

 rel=
GEF
© GEF

За финансиращите организации

Глобалният фонд за околна среда (GEF) обединява 182 държави членки в партньорство с международни институции, неправителствени организации и частния сектор с цел да бъдат намерени решения на глобалните проблеми, свързани с околна среда.

В качеството си на независима финансова организация, GEF предоставя безвъзмездно финансиране на развиващите се страни и на страните с преходна икономика за проекти, свързани с биологичното разнообразие, с измененията на климата, международните води, рушенето на терена, озоновия слой и устойчивите органични замърсители.

Тези проекти благоприятстват глобалната околна среда, като обвързват местните, националните и световните екологични предизвикателства и подпомагат устойчивия поминък.

Създаден през 1991 г., днес GEF е най-големият финансов инструмент за осъществяването на проекти за подобряване на глобалната околна среда. GEF е разпределил 8,8 млрд. щатски долара, допълнени от над 38,7 млрд. щатски долара съфинансиране, за повече от 2400 проекта в над 165 развиващи се страни и страни с преходна икономика.

 rel=
Atlantic salmon (Salmo salar) fish farm, Ryfylke, Norway.
© Erling Svensen / WWF

За партньорите на проекта

Екипът на Проект „ПЕС в Дунавския басейн” разчита на подкрепата на своите партньори за успешното и своевременно изпълнение на проекта. Бихме искали да благодарим на нашите партньори за тяхното желание и подкрепа да се заемат с новата и все още непозната концепция за „плащанията за екосистемни услуги“.

Нашите български партньори са община Русе, община Ценово, община Долна Митрополия, дирекцията на Природен парк Русенски Лом, дирекцията на Национален парк „Персина“, Сдружение „Клуб Приятели на Народен парк Русенски Лом “, Сдружение за природен туризъм, а в Румъния наши партньори са Агенцията за опазване на околната среда, Националната служба по водите, Горската служба на Бая Маре, Рибовъдното стопанство "Чоканещи", Рибовъдното стопанство "Иезер Калараш".