За бизнесаGuests at the Climate Business Action Day roundtable financial sector & Climate change ... rel=
Climate Business Action Day, WWF's Arctic Tent, COP15, Copehangen, Denmark
© WWF / Richard Stonehouse

Защо да се заинтересува бизнесът

Много фирми разчитат на природните ресурси и осигуряването на потока от екосистемни услуги може да бъде пряко свързано с нетния доход от тяхната дейност водоснабдителните дружества се нуждаят от работещи екосистеми, за да поддържат качеството на водата.

Туристическите компании искат да бъдат съхранени пейзажа и дивата природа, които привличат клиентите им. Други видове бизнес оказват значително влияние върху околната среда или произвеждат големи количества вредни емисии. Може да се окаже, че за тях плащането за увеличаване на потока от екосистемни услуги (напр. въглеродни или еко- компенсации) е икономичен начин за неутрализиране на техния отпечатък.

За застрахователните компании и строителите по крайбрежните зони може да се окаже
, че увеличаването на предлаганите екосистемни услуги е най-евтиният начин за намаляване на риска от природни бедствия.

И все пак грижата за околната среда и плащането за екосистемни услуги не е единствено отговорност на частния сектор. Правителствата, общностите и неправителствените организации споделят трудностите по опазване на околната среда. Държавите трябва да изработят правила, да насочат средства и в много случаи да бъдат преки доставчици на някои екосистемни услуги (публични стоки).

Общността и неправителствените организации, работещи в сферата на опазването на околната среда, трябва да гарантират, че екосистемните услуги и ПЕС схемите се изпълняват безпристрастно, в еднакъв интерес на хората и природата, т.е. увеличават се възможностите за заетост и доходи в бедните селски райони и е налице реално, практическо опазване на околната среда.

Предприемането на градивни и разумни бизнес мерки не е нова концепция и фирмите, които вече са поели корпоративна социална и екологична отговорност, са в позиция да се възползват от бизнес възможностите.