Кулинарните тайни на природата rel=
Новите обитатели на пасищата на "Българка".
© WWF / Alexander Penkov

Стартира втората част на "Кулинарните тайни на природата"

През юни в ресторантите на веригата K-express ще се предлагат традиционни български ястия, чрез които се събират средства за опазване на средностаропланинските овце. Отглеждането им помага за съхраняването на високопланинските пасища в Природен парк „Българка“.

Инициативата е озаглавена "Кулинарните тайни на природата" и се осъществява от природозащитните организации WWF и „ЕКИП Българка“, съвместно с веригата заведения K-express. Традиционните ястия ще се продават в 14-те обекта на веригата в София, Пловдив, Варна, Бургас и Перник. Гозбите са създадени по автентични рецепти от района на Природен парк „Българка“. 10% от приходите от продажбите им ще се отделят във фонд за закупуване на агнета от породата средностаропланинска овца. Видът е идеално приспособен за района на природния парк, а животните ще бъдат отглеждани от местни земеделски стопани.

Първите представители на застрашената порода вече се намират по пасищата на парка, благодарение на предното издание на инициативата през ноември. Тогава в K-express бяха продадени над 3000 кг храни, с приходите от които бяха закупени първите 10 агнета.

Животните се дават за отглеждане на местни фермери, като по този начин се подпомага животновъдството в района. То, от основен поминък в района, днес е почти изоставено. Животновъдите гарантират, че ще съхранят породата и няма да позволят кръстосването й с други породи овце.

Чрез кампанията постигаме двоен ефект, пояснява Юлия Григорова от WWF – от една страна предотвратяваме процеса на обрастване на планинските пасища поради липсата на животни, които да пасат по тях, а от друга работим за съхраняване на застрашената от изчезване порода средностаропланинска овца. Планинските пасища са ценни местообитания, които са се превърнали в дом на емблематични за българската природа видове. Тяхното съхраняване е от съществено значение за поддържането на баланса в природата.

Днес, когато стадата са почти изчезнали, иглолистните гори бавно завземат тези територии, с което поставят под въпрос съществуването на типична флора и фауна на планинските пасища и ливади. Връщането на стадата в планината може да спре този процес и кампанията „Кулинарните тайни на Природата“ цели точно това.

Всеки може да помогне за опазването на средностаропланинската порода овца като закупи ястие със специален етикет от търговските обекти на K-express. Точни адреси на обектите ще откриете на www.k-express.bg.

Като част от иницативата през първата седмица на юни ще се проведат дегустации на ястията от „Кулинарните тайни на Природата“:
- от 3 до 6 юни от 12 ч. до 14 ч. в K-express в The Mall на -1 ниво и на -2 ниво;
- от 3 до 5 юни от 12 ч. до 14 ч. в K-express в Бизнес парк София, сграда 9.

Инициативата е част от схема за плащания за екосистемни услуги, целяща възстановяването и поддържането на характерния генофонд в защитените територии, към проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“, изпълняван от WWF, съвместно с 9 партньорски организации. Той се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Съдействие за инициативата „Кулинарните тайни на Природата“ оказват НетИнфо, Фондация Капитал и Идизайн.

Откриване на кампанията "Кулинарните тайни на Природата"

4 ноември 2014 г.

Откриване на кампанията "Кулинарните тайни на Природата"

© Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov © Alexander Penkov

Кулинарните тайни на природата

Опазване на пасищата и ливадите

Тази ПЕС схема е насочена към опазване на пасищата и ливадите, и най-вече на високопланинските пасища.

Територията на ПП „Българка“ е интересна с това, че навремето е била на пътя на каракачаните. Каракачаните от Бяло море са водили стадата и животните си на билните поляни над Трявна. „Стотици хиляди овце, коне и семействата на тези хора са ходили на тази територия, за да се възползват от високите качества на фуража, който се е осигурявал от високопланинските ливади и пасища тук“, разказва Юлия Григорова, ръководител на отдел „Политики и зелена икономика“ във WWF. В момента, поради западане на животновъдството броят на животните драстично е намалял, а ливадите и пасищата пустеят и са застрашени от изчезване, тъй като гората постепенно ги завзема.

„За нас беше важно да намерим вариант да поддържаме и опазваме тези ливади и пасища“, продължава Григорова. Когато ливадите и пасищата се поддържат чрез паша или се косят по съответния начин, те стават дом за много емблематични за България растителни и животински видове, като например за лалугера. Когато не се поддържат, тези видове изчезват от съответните територии. „Това е консервационният ефект, който търсим, и всъщност е една от екосистемните услуги, които пасищата и ливадите осигуряват. За да го свържем и с останалата част на българо-швейцарския проект и с местния поминък, схемата, по която работим, е осигуряване опазването на характерния генофонд на тези природни територии, на застрашени от изчезване породи домашни животни, като например средно старопланинската порода овца. Много характерна за тази територия в миналото е и каракачанската овца“, допълва Григорова.

Целта на тази схема е набраните средства да се събират в специален фонд, който да бъде изразходван за закупуване на агнета от застрашени от изчезване породи. В последствие те ще бъдат върнати по пасищата и поляните на парка. „Планираме да ги дадем с договори на местните ферми и стопани за отглеждане. Ще търсим фермери с умения да отгледат тези животни, с уговорката, че те ще внимават за тяхното възпроизвеждане, ще запазят характерния генофонд на породата, и в същото време ще ги използват за поддържането на определени пасища и ливади“, казва Григорова.

На 1 ноември 2014 г. WWF стартира едномесечната кампания „Кулинарните тайни на природата“, в партньорство с фирма К-Експрес. За кампанията намерихме характерни рецепти на храни от ПП "Българка", които вече са забравени или са малко познати в останалите части на страната, но местните хора все още готвят. Поне 12 такива храни ще бъдат предлагани всеки ден в ресторантите на К-Експрес в София, Пловдив, Варна и Бургас. Процент от продажбата на тези храни ще бъде използван за фонда за закупуване на застрашени от изчезване породи животни, които ще бъдат върнати на територията на ПП „Българка“. „Надяваме се кампанията да бъде успешна, за да можем постепенно да включим и други територии. Ще стартираме с голямо публично събитие за дегустация, на което колегите ще обяснят какво беше необходимо да направим, за да бъдат приготвяни тези рецепти всеки ден“, споделя Григорова.

В ресторантите ще се продават и продукти, произведени в други ферми в региона, като сладка, ореховки и различни деликатеси, характерни за района на ПП "Българка". Ако кампанията „Кулинарните тайни на природата“ се окаже успешна, ще я повторим с храни от ПП „Врачански Балкан“. Ако двете кампании са успешни, можем да ги приложим и към други територии. Надеждата е в бъдеще подобни ПЕС схеми да се приложат в цялата страна.
 

ПЕС „Възстановяване и поддържане на характерния генофонд в защитените територии“

Цел: Възстановяване и съхраняване на характерния за защитените територии животински и растителен генофонд чрез закупуване на застрашени от изчезване породи домашни животни, отглеждането и възпроизвеждането им, възстановяване на стари овощни градини и други.

Проблем: Намаляването и изчезването на местни растителни и животински видове, които са характерни за защитените територии. В резултат от изоставянето на традиционните селскостопански практики и обезлюдяването много от местните породи животни са застрашени от изчезване. От друга страна липсата на пашуващи животни води до влошаване на тревните местообитания, те губят своята природна стойност, охрастяват се и постепенно се превръщат в част от горския фонд. 

Решението: ПЕС схемата „Възстановяване и поддържане на характерния генофонд в защитените територии“ включва като заинтересовани страни местната неправителствена организация ЕКИП Българка и фирма К-експрес. В рамките на двумесечна кампания в своите ресторанти и щандове за бързо хранене К-експрес ще предлагат ястия от подбрани рецепти от районите на ПП "Българка" и ПП "Врачански Балкан". Набраните средства ще бъдат оползотворени за закупуването на агнета от породите средностаропланинска и каракачанскa овцa, и отглеждането им в местни ферми на територията на парка. Това ще създаде възможности за нови зелени работни места и едно по-устойчиво развитие на региона.
 
© WWF
© WWF