Европейски избори 2014 / EU Elections 2014 rel=
European Parliament, Strasbourg, France.
© WWF

22 - 25 май 2014 г. - възможност за участие в европейските политики

Всеки гражданин на ЕС има възможност да избере представителите на своята държава в Европейския парламент.
От 22 до 25 май 2014 г. всички граждани от държавите-членки на ЕС ще могат директно да изберат своите представители в Европейския парламент за следващите 5 години.

Парламентът е единствената институция на ЕС, която директно се избира от своите граждани: Членовете на Европейския парламент са 751 души, от които очакваме да представляват нашия глас и нужди.

През следващите 5 години нашите депутати ще се занимават със серия от критични екологични проблеми и политики, които би трябвало да поведат към иновативна икономика, сигурни работни места, както и да защитават  околната среда и здравето ни.

Какво очаква WWF от депутатите от Европейския парламент?

Членовете на Европейския парламент трябва да подкрепят политиките на ЕС, които дават гаранции, че потреблението на ресурси в Европа и екологичният отпечатък в Евросъюза не надскача възможностите на планетата.
Областите, в които гражданите на ЕС и WWF очакват да бъдат предприети действия от членовете на Европейския парламент са:

  • справяне с промените в климата;
  • пренасочване към ресурсно-ефективна икономика;
  • спиране на загубата на дива природа;
  • насърчаване на по-устойчива и здравословна консумация;
  • защита на околната среда за благоденствието на хората;
  • подсигуряване на чиста и здравословна вода;
  • спиране на нелегалния дърводобив и на търговията с диви животни; осигуряване на устойчиво земеделие;
  • възстановяване на рибните запаси.

Манифестът на WWF за Европейските избори 2014 може да прочетете горе вдясно.

22-25 May 2014 – Save the Date!

From 22 to 25 May 2014, all citizens across the EU have the opportunity to directly elect their representatives for the next five years in the European Parliament. This is the only EU institution directly elected by EU citizens: the 751 Members of the European Parliament are expected to represent your voice and needs.
In the next 5 years your MEPs will deal with a series of crucial environmental policies that should create a more innovative economy, secure jobs, and protect our environment and health.  

What does WWF expect of Members of the European Parliament?

Members of the European Parliament must support EU policies which ensure that Europe’s use of natural resources – its ecological footprint – stays within the limits of one planet.
Some of the areas that citizens and WWF would like to see MEPs take action on, you can see on WWF European Policy Office.