ХранитеFood stall with typical Bulgarian farm products rel=
Традиционни български храни
© WWF/Maya Todorova
Във всички страни от Европейския съюз, но без България, има специално законодателство, което позволява на фермерите да преработват малки количества продукция във фермата и да я продават законно на крайни клиенти, ресторанти и магазини.

Разбира се, за да получат това право, те трябва да спазват стриктно изискванията за хигиена и безопасност на храните.

Това обикновено са малки ателиета за преработка, често с размерите на една стая.

Във Франция например, над сто хиляди ферми (или 15% от всички) преработват и продават част или цялата си продукция директно.

И това не е каприз на фермерите или добра воля на ветеринарите. Регламент № 852 от 2004 г. на ЕС позволява на националните правителства да разработят ясни и «гъвкави» изисквания към преработката на храни във фермите и директните продажби.

Последна се възползва Румъния, която въведе такива норми преди 2 години.

България е единствената страна от ЕС, която не е помислила за такива изисквания.

Този проект се реализира от WWF Дунавско-Карпатска програма с финансовата подкрепа на Европейската комисия, по Наредба 814/ 2000 за осъществяването на информационни дейности за популяризиране на общата селскостопанска политика.