ФермеритеBulgarian farmer with her calves in the farm rel=
Традиционните местни храни все още се произвеждат основно в селските райони
© WWF/Maya Todorova
Освен ценно местообитание за редки видове земите с висока природна стойност са изключително важни за изхранването и поминъка на местното население.

Освен да отглеждат крави и овце, много от земеделските стопани знаят и могат да произвеждат и качествено сирене, кисело мляко, кашкавал, крокмач, катък. Тези храни са вкусни, истински и са различни в отделните райони на страната – всеки район има своите характерни рецепти.

Знанията и опита за производство на местни храни все още са запазени в селските райони, където е съхраненена и природата.

За съжаление в България те вече са на път да бъдат окончателно загубени след 20 години забрани за легална продажба.

Този проект се реализира от WWF Дунавско-Карпатска програма с финансовата подкрепа на Европейската комисия, по Наредба 814/ 2000 за осъществяването на информационни дейности за популяризиране на общата селскостопанска политика.