Фермерите и земите с висока природна стойност rel=
Земеделци правят купи сено. Карпати, Югозападна Румъния
© © WWF / Michel GUNTHER

Как да печелим от природно богатство и традиционно земеделие

Европейският съюз помага за устойчивото развитие на селските райони
Целта на проекта „Фермерите и земите с висока природна стойност” е да информира фермерите и широката общественост за смисъла от общата селскостопанска политика на Европейската общност и да отрази възможностите и предизвикателствата, които Общата селскостопанска политика дава за устойчиво развитие на селските райони.

Проектът иска да популяризира земите с висока природна стойност, съчетаващи природно богатство и традиционно земеделие, и да насърчи тяхното устойчиво управление.

По проекта се работи в България и Румъния. Информационните кампании са организирани на национално ниво, но фокусът е върху няколко представителни района с висока природна стойност. За България избраният район е Русенски Лом, а в Румъния - Карпатите.

Информационните кампании насочват общественото внимание към земите с висока природна стойност и земеделските практики, като на преден план се поставят продуктите, произведени в тези земи и техните качества и значение за потребителите, фермерите и природата.

Публикувани са статии за същността на земите с висока природна стойност и са изготвени информационни материали за трима фермери, свързани със земите с висока природна стойност.

Проектът организира и Фестивал на храните с висока природна стойност. Той събра малки и средни фермери от различни части на страната и им даде възможност да представят пред потребителите продуктите, които произвеждат.

Фестивалът е първата си по рода среща между потребителите и фермерите, в която потребителите опитват храни с истински вкус и високо качество, и получават информация за начина, по който се приготвят продуктите, за значението на тези продукти за фермерите, техните семейства и природата.

Този проект се реализира от WWF Дунавско-Карпатска програма с финансовата подкрепа на Европейската комисия, по Наредба 814/2000 за осъществяването на информационни дейности за популяризиране на общата селскостопанска политика.