Защо са важни мъртвите дървета?

 

Мъртвата дървесина дарява живот на гората! Да, звучи противоречиво, но ще побързам да поясня.

Всеки от нас, хората, има свои собствени предпочитания към дом, храна, начин на придвижване, съседи, приятели... Така са и горските обитатели – имат специфични изисквания с кого и къде да живеят. И както знае всеки планинар – гората не е еднообразна съвкупност от дървета. Тя е променлива екосистема с разнообразие от места и условия за живот.

Изправени съхнещи дървета, повалени от времето оголени трупи, гниещи дънери и паднали клони са... най-богатите местообитания в здравата гора. Цели 30% от видовете в българските гори се хранят, крият или дори живеят в дървесината на мъртвите дървета. Това са кълвачи, синигери, сови и други птици, различни бозайници и голямо многообразие от насекоми, мъхове, гъби и лишеи.

Освен че поддържа горския свят, мъртвата дървесина помага и на човека. Например, тя е важна за благоприятното регулиране на водния отток, тоест предпазва ни от наводнения и засушаване. Освен това сухите дървета защитават склоновете от ерозия, а също и са важен фактор за смекчаване въздействието на климатичните промени.

Не гледайте на сухото дърво пред вас като на гигант, лишен от предишното си величие и красота. Представете си го като небостъргач, в който се настаняват и хранят хиляди малки и големи горски обитатели.

Мъртвите дървета са нужен компонент от гората – нейна неизменна и жизненоважна съставна част.

Опознайте ги... пазете ги! Без тях богатата на живот гора няма да е същата.

Проектът е осъществен от WWF със специалното съдействие на Травентурия ООД и Природен парк "Витоша".