Чуй как мъртвите дървета даряват живот:

 

Около 1/3 от видовете в българските гори се хранят, крият или дори прекарват живота си в дървесината на мъртвите дървета. Тя е жизнено необходима за кълвачи, синигери, сови и други птици, най-различни бозайници и голямо многообразие от насекоми, мъхове, гъби и лишеи.

© WWF Bulgaria
© WWF Bulgaria

Освен че поддържа горския свят, мъртвата дървесина помага и на човека. Например, участвайки в регулирането на водния отток, тоест предпазва ни от наводнения и суши. Освен това сухите дървета защитават склоновете от ерозия, а също и са важен фактор за смекчаване ефектите от климатичните промени. 

© WWF Bulgaria

Мъртвите дървета са важна и незаменима част от старата гора. Те са дом, храна и пазител на нейните обитатели. Опознайте ги, пазете ги, защото без тях богатата на живот гора, няма да е същата.

© WWF Bulgaria

Как да разпознаем старата гора?

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Освен, че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите.

Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст и придобиват величествени размери от над 40-50 м височина и 1-2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. Оформянето на тези гори отнема приблизително между 160 и 230 години. Те се характеризират още и с наличието на дървета с изсъхнали или счупени върхове и клони, дървета с хралупи, стоящи и паднали едроразмерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане.

© WWF Bulgaria

Днес старите гори у нас са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Могат да се видят предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

© WWF Bulgaria

Проектът е осъществен от WWF с любезното съдействие на Травентурия ООД