КонтактиИзпълнителна aгенция по горите (ИАГ)
Адрес: София 1000, Бул. Христо Ботев № 55.
E-mail: iag@iag.bg
Тел.: + 359 (0) 2 98511503
web site: www.iag.bg

1.    Ценко Ценов – Директор на проекта
2.    Кирил Ташев – Координатор на проекта
(E-mail: tashev.k@gmail.com; tashev@dag.bg; GSM:0885 841 389; )
3.    Росен Райчев – Горски експерт
4.    Катерина Кутина – финансов директор на проекта

WWF България
адрес: София, бул. Цар Борис III № 19, ет. 4-5
е-mail: office@wwfdcp.bg
тeл.: + 359 (0) 2 9505041
web site: www.wwf.bg

1.    Диана Андреева - координатор на проекта
(е-mail: dandreeva@wwfdcp.bg; GSM: 0887 624 370)
2.    Стела Апостолова - технически сътрудник
3.    Киприела Келорска - финансов мениджър
4.    Александър Бърдаров - горски експерт
5.    Владимир Иванов - експерт комуникационни дейности

Регионална дирекция по горите Пловдив
адрес: 4002 Пловдив
бул. "Санкт Петербург" N 57
e-mail: rugplovdiv@iag.bg
тел:  + 359 32 / 275070
факс: + 359 32 / 643338
уебсайт: http://www.plovdiv.dag.bg/

1.    Мирослава Велинова - местен проектен координатор
(еmail: lifeplus.pld@gmail.com; GSM: 0889 992 254; Факс: 032 643 338)
2.    Светла Сабакова – счетоводител
3.    Зоя Маркова - специалист Обществени поръчки
4.    Ваня Капушева - експерт по горски дейности
5.    Александър Дюлгеров - експерт по горски дейности

Регионална дирекция по горите Русе
адрес: Русе 7000, Бул. Скобелев №7, ПК 443
тел.: +359 (0)82 821 706
факс: +359 (0)082 821 708
e-mail: RugRuse@iag.bg
уебсайт: http://www.ruse.iag.bg/

1.    Божидар Кирилов Якимов - местен проектен координатор (GSM  0885 824 665)
2.    Диана Йорданова Пенчева – счетоводител по проекта
3.    Ростислав Димов - специалист Обществени поръчки (GSM 0887 003 756)
4.    Виктор Ганчев Михайлов - експерт по горски дейности
5.    Ирена Николова Банова - експерт по горски дейности