WWF България работи за бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата. 


Партньорствата с бизнеса помагат да постигнем по-мащабната и скоростна промяна, от която планетата ни се нуждае. Светът е изправен пред твърде големи предизвикателства и надвиснали опасности, с които е невъзможно да се справим сами. 

Нашата цел в работата с бизнеса е да му помогнем да бъде по-добър стопанин на споделеното богатство, което природата ни предоставя всеки ден. Бизнесът е двигател на голяма част от националната и глобалната икономика. Той силно зависи от наличието на природни ресурси, без които ще е невъзможно да извършва дейността си и да постигне печалба.

Ето защо ние във WWF вярваме, че компаниите имат отговорността да използват природните богатства без да им нанасят щети и да гарантират съществуването им и за следващите поколения. 

За повече информация, моля, свържете се с Елена Ганчева, Ръководител на дарителската програма, WWF България на e-mail: egancheva@wwf.bg

Как си партнираме с бизнеса?Придружаваме компаниите при въвеждането на устойчиви бизнес практики.Мобилизираме по-устойчиво потребителско поведение. Организираме образователни събития съвместно с корпоративни спонсори.Набираме средства за опазването на някои от най-значимите екологично места в България и по света.

Партньорствата ни с частния сектор се фокусират върху постигането на директни ползи за природата чрез промяна в дейностите на компанията. Те имат за цел да намалят въздействието върху околната среда на някои от най-големите компании, както и да повлияят на свързаните с тях сектори и пазари.

Чрез въвеждането на устойчиви бизнес практики ние от WWF искаме да вдъхновим компаниите, като им покажем, че изборът на определени екологични решения работи едновременно в полза и на бизнеса, и на природата. Успешните ни партньорства с частния сектор са пример и насърчение за компаниите да станат лидери в опазването на околната среда.
 
Ключовите теми на партньорствата за въвеждане на устойчиви бизнес практики са:

устойчиво производство и употреба на стоки;
устойчиво управление на водни ресурси;
климат и енергия.

Екологичното послание и стойността на марката WWF имат по-голямо значение за бизнеса от всякога.
 
WWF си партнира с компании, за да популяризира работата и проектите на организацията, използвайки емблематичното лого с панда. Организацията ни цели да разпространи ключови екологични послания сред нови публики и заедно с това да набере критичните средства, необходими за работата ни по опазване на околната среда. Ние от WWF искаме да покажем на широката аудитория, че продуктите от ежедневието ни могат да се произвеждат така, че да не увреждат природата и да щадят нейните ресурси.
 
Крайните потребители имат силата да променят бизнеса чрез своя портфейл и всекидневен избор. Превърнете ги в свои поддръжници чрез съвместна кампания с WWF.
 
Вижте как покупката на детско боди от органичен памук помага за опазването на емблематични животински видове, които са на прага на изчезване >>>  

Партньорството с бизнеса ни помага за осигуряване на директна финансова подкрепа за дейностите ни по опазване на дивата природа в България.
 
Темите и проектите, по които WWF България работи, представляват и възможната рамка на партньорски проекти с бизнеса по темите за гори, води, климат и пазари.

Доклад на WWF България за работата и сътрудничеството с компании в периода 7.2019 - 6.2020 г.

Доклад на WWF България за работата и сътрудничеството с компании в периода 7.2020 - 6.2021 г.

Доклад на WWF България за работата и сътрудничеството с компании в периода 7.2021 - 6.2022 г.

Имате страхотна идея как компанията ви може да си партнира с WWF или пък просто искате да помогнете за опазването на българската природа, но не знаете точно как? Свържете се с нас!

За повече информация потърсете Марина Михайлова, Мениджър Корпоративни партньорства, WWF България, e-mail: mmihaylova@wwf.bg