Какъв е изходът? rel=
Радикалната промяна в начините за добиване на енергия е от критична важност
© //

А сега накъде?

Трябва веднага да започнем да намаляваме емисиите и да ги задържим на ниско ниво, за да се избегне натоварването на атмосферата с твърде много CO2
Научно казано това означава поддържане на концентрации, значително по-ниски от 450 части на милион в атмосферата. Такива стойности биха довели до бързо намаляване на емисиите много под сегашните нива. Решения не липсват, но трябва да действаме веднага.

Енергийни решения

Необходима е радикална промяна в начините за добиване на енергия. Трябва драстично да променим сегашната ни зависимост от енергията, добивана от твърди горива, и да я заменим с ефективна система от нови технологии, които гарантират ниско или нулево ниво на въглеродния диоксид.

Четири пети от емисиите на CO2, които продължават да затоплят планетата ни, идват от изгарянето на твърди горива. Трябва незабавно да променим това, ако искаме да задържим глобалното затопляне под критичната опасна зона.

Възобновяемата енергия се добива от източници, които се възстановяват от природата, например вода, вятър, слънчева енергия, биомаса или геотермална енергия. Възобновяемите източници ще съществуват и ще бъдат достъпни винаги (в рамките, нужни на природата, за да ги възстанови отново) и като цяло не замърсяват природата, ако се прилагат правилно.

Енергийна ефективност

Енергийната ефективност може би е най-бързото и изгодно средство за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, но тя все още се пренебрегва като политически инструмент. Увеличаването на енергийната ефективност трябва да се разглежда като съществена част от намаляването на емисиите на CO2 и минимизирането на зависимостта ни от твърдите горива.

Изключихте ли си телевизора?

Изследване на ОИСР от 2001 г. показва, че енергията, консумирана от уреди, оставени включени в режим на готовност, което като цяло не е необходимо, представлява 13% от електричеството, използвано за домакински нужди в страните от ОИСР.

Това означава, че ако живеете в развита страна, 13% от вашата сметка за електричество идва от НЕИЗПОЛЗВАНЕ на електрическите уреди!

WWF призовава правителствата да си поставят за цел намаляване на консумацията на енергия в домакинствата с поне 1% годишно.

За Европа е доказано, че намаляването на консумацията на енергия може да се постигне, като се запази прогнозираният икономически растеж от 1-2%. Съществуват много потенциални мерки и технологии, които, ако се приложат, могат да допринесат за увеличаване на продуктивността в производството на енергия най-малко с 3% в европейските икономики. ЕС лесно може да спести между 20 и 30% от консумираната енергия без икономически загуби – всъщност от това ще има единствено икономическа полза, като се има предвид сравнително високата цена на нефта.

Улавяне и съхраняване на въглеродния диоксид

Улавянето и съхраняването на въглеродния диоксид се популяризира като средство да се намали количеството на CO2 от твърдите горива, като се отстранява и съхранява CO2 при производството на енергия.

Въпреки че улавянето и съхраняването на въглеродния диоксид може да играе важна роля в намаляването на концентрацията на въглеродния диоксид в атмосферата в бъдеще, в момента има твърде много въпроси без отговори, за да се смята това за бързо решение. Това е особено вярно за поглъщане на въглеродния диоксид от морската вода, съхраняване в открития океан, други открити водни басейни, езера или на морското дъно.

Защо не ядрена енергетика?

Тъй като сме изправени пред все по-значими проблеми, свързани с енергетиката, като например промените в климата, киселинния дъжд и замърсяването на въздуха на местно ниво, ядрената енергия се популяризира от заинтересованите индустрии и някои правителства като чист енергиен източник, който може да помогне за намаляването на влиянието на енергодобива върху околната среда.

WWF силно се противопоставя на този възглед.

От решенията на енергийни проблеми като глобалното затопляне може да има дългосрочна полза единствено ако те намаляват вредните влияния, които човечеството оказва върху околната среда, а не просто ги изместват. Атомната енергия все още е опасна и за хората, и за природата. Виждането, че светът трябва да се върне към атомната енергия, е абсолютно несъстоятелно.

Ако електроцентралите, захранвани с твърдо гориво, се заменят от атомни електроцентрали, това означава просто заместване на един фундаментален екологичен проблем с друг. Ясно е, че ядрената енергия все още е особено опасна и трудна за контролиране. Това показаха катастрофите в Чернобил през 1986 г.и в Токамура в Япония през 1999 г.

WWF смята, че атомната енергия не е устойчив източник на енергия, тъй като представлява огромен риск за сигурността.

Какво можете да направите, за да намалите глобалното затопляне

За да спасим климата, трябва да действаме сега. Не разполагаме с десетилетия, а може би само с няколко години, за да ограничим глобалното затопляне. И всеки от нас може да направи по нещо, което изглежда малко, но спрямо броя на хората може да има значителен ефект.
 
© carbonmap.org
Карта на въглеродните емисии по света: carbonmap.org/.
© carbonmap.org

 
© WWF
WWF калкулатор на въглеродния отпечатък: footprint.wwf.org.uk/.
© WWF