RePowerMap: Насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективностПроектът Европейска карта за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност има за цел повишаването на осведомеността на хората по отношение на борбата с климатичните промени. Чрез нея посетителите на сайта имат възможност да научат за предстоящи събития, да разгледат различни примери и да се сдобият с контакти на хора, фирми и организации, които се занимават с дейности в областта на енергийната ефективност.

Картата дава възможност лесно да се направи сравнение между отделните страни, както и да се проследи положителния ефект от успешното национално и европейско законодателство и програми.
В своя завършен вариант онлайн картата ще съдържа над 40 000 примера за инсталирани ВЕИ и сгради с подобрена енергийна ефективност и дневно ще се посещава от над 1000 души. Картата ще дава информация и за над 4000 събития годишно.

Проектът е финансиран от програма „Интелигентна енергия Европа” и в него участват партньорски организации от над 10 страни от ЕС. Той ще продължи 30 месеца, а общата сума, включваща и съфинансирането от партньорите надхвърля 1 млн. евро.

В дългорсочен план се очаква картата да съдейства за увеличаване на годишните инвестиции във ВЕИ и проекти за енергийна ефективност преди 2020 г., за разширяване на инициативата между всички държави членки на ЕС и в световен мащаб.

Инсталирали сте източник на възобновяема енергия? Изолирали сте вашата сграда, за да я направи по-енергийно ефективна?

Добавете вашия пример към картата, за да го видят всички и бъдете тяхното вдъхновение за да предприемат действия в тази посока. Можете да се регистрирате и със събития, възползвайки се от възможността да покажете на света какво сте постигнали!

Всеки пример е важен! Можете да поставите своя пример и събитие на картата на Repowermap.

 
© IEE
Logo/IEE
© IEE