Проекти в БългарияОт горите и реките до Натура 2000

 
© Anton Vorauer, WWF
Fisherman on the Lower Danube
© Anton Vorauer, WWF
Дунавско-Карпатската програма на WWF работи в България от 1998 г.
Основните й цели са опазването и възстановяването на биологичното разнообразие и гарантирането на устойчивото развитие в района, който обхваща България, Румъния, Словакия, Хърватия, Украйна и Молдова.

Днес WWF е една от водещите природозащитни организации, която работи по широк кръг проблеми - от местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000 и защитените територии, през горите и сладководните екосистеми до земеделските политики и развитието на селските райони.