Подпомогнахме развитието на икономически бедните, но богати на природа райони

© Мая Радева

Проектът „За Балкана и хората“ показа как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за повишаване на доходите и качеството на живот в селските райони на България. 

Заедно с останалите партньори по проекта постигнахме:

  • Популяризиране и прилагане на „екосистемните услуги“ или каква е реалната „цена” на запазената природа;

  • Създаване на по-добра среда за развитие на фермерите и местните бизнеси, така че екологичните им продукти и услуги да получат по-висока цена чрез подобрено качество и маркетинг, а приходите им да нараснат с поне 15 %;

  • Подкрепа на гражданското общество, която осигури ефективно, дългосрочно и устойчиво ползване на природните ресурси.

Внесохме конкретни предложения за зелен рестарт на българската икономика

© WWF

Заедно с MOVE.BG, Грийнпийс и Института за Кръгова Икономика изготвихме решения за зелен рестарт на българската икономика. Коалицията ни “За зелен рестарт” събра над 50 учени, представители на неправителствения сектор и бизнеса от сферите на зелените иновации, дигиталната комуникация, кръговата икономика, климата и енергетиката. 

Предложенията ни са групирани в няколко категории и целят да дадат насоки за инвестиране на средствата за възстановяване по направления, които да помогнат за прехода на страната ни към нов икономически модел, базиран на иновациите и предлагането на високотехнологични решения за възобновяеми източници, устойчиво земеделие, подкрепа за green-tech компании, опазване на околната среда и др. 

Създадохме първия наръчник за устойчиво потребление на риба

© @WWF-Bulgaria

Стигнали сме до момент, в който морските екосистеми и много местни общности, особено в развиващите се страни, са изложени на риск. Свръхуловът е втората по големина заплаха за океаните след климатичните промени. Скоро може да не остане никаква риба за улов, развъждане или прехрана.

Екипът на WWF България създаде и публикува първия по рода си наръчник за устойчиво потребление на риба и морска храна – Рибен буквар 2.0. Той е достъпен и онлайн. А благодарение на нашите интерактивни инсталации, хиляди българи от цялата страна разбраха за проблема и се научиха как да избират риба в магазина, така че да допринасят за по-доброто състояние на океаните и рибните запаси.

Създадохме настолната игра WheelVille

© WWF

През 2020 г.  нашият екип създаде настолната игра WheelVille, в която основни теми са устойчивото развитие, кръговата икономика и иновациите.
WheelVille е игра с кауза: част от стойността на всяка една продадена игра отива за подкрепа на работата на WWF по спасяването на мечките в България.
WheelVille щади околната среда: играта е отпечатана на картон с FSC стандарт, няма пластмасови компоненти, а вместо найлонови пликчета използваме платнени торбички.
Поръчайте WheelVille от тук: https://www.ozone.bg/product/nastolna-igra-wwf-wheel-ville/