След повече от десетилетие България има проект на Стратегия за опазване на природатаPosted on 09 November 2021
Стратегията за биоразнообразието на България трябва да се преработи
© WWF
Последната Стратегия за биологичното разнообразие в Република България изтече през 2010 г. и е радостно, че най-сетне има проект на нова такава. Според нас обаче е нужна още много работа по документа, за да може да отговори на огромния брой предизвикателства пред дивата природа в идните години. Експерти на WWF България вече изпратиха към Министерство на околната среда и водите своите коментари и препоръки по проекта на Стратегия за биоразнообразието у нас.

„Стратегията за биоразнообразието определя политиките за опазване на дивата природа у нас през идните десет години. Как България ще опази реките, есетрите, редките растения? Какви са заплахите за най – ценната природа и  какво да направим, за да се справим с тях? Стратегията трябва да може да отговори на тези въпроси“, обясни Катерина Раковска, експерт „Политики за биоразнообразие“, която участва в изработване на становището на WWF.

Какви проблеми видяхме:
  • липсва самостоятелен приоритет за опазване на биоразнообразието;
  • липсва яснота как са изведени целите;
  • към много от важните заплахи няма действия, които да ги адресират;
  • не е ясно как ще се измерват постигнатите резултати;
  • има неясноти от типа: Планира ли България да възстанови изчезналия брадат лешояд? И защо реките и техните обитатели не са ясен обект на опазване?
  • предлага се промяна в Закона за биоразнообразието без ясна обосновка защо е необходима.

Какво препоръчваме:
  • да има яснота кои са обектите на опазване, които ще се нуждаят от действия – групи видове, екосистеми, местообитания. Това могат да бъдат: защитените видове, всички категории от Червената книга, местообитания и видове в неблагоприятно състояние, вековни дървета и т.н.;
  • да има анализ на заплахите към групите видове;
  • да се направи анализ на факторите, определящи заплахите и действията, които ще доведат до повлияване на тези фактори. Накратко – да има логическа взаимовръзка между обектите на опазване, заплахите към тях, целите, които искаме да постигнем, и, разбира се, действията, които трябва да доведат до постигане на тези цели.

Целта на нашето становище е да даде идеи за подобрения на стратегията, така че тя да може да даде правилните насоки на действие при опазването на природата. Климатичните промени и загубата на дива природата засягат хората в еднаква степен. Но докато климатичните промени днес са в дневния ред на цялото общество, загубата на дива природа се случва тихомълком. Това прави опазването й още по-голямо предизвикателство, а ангажирането на природозащитните организации още по-наложително.

Надяваме се Министерство на околната среда и водите да вземе предвид коментарите на нашите експерти. Пълният текст на становището можете да прочетете тук.
Стратегията за биоразнообразието на България трябва да се преработи
© WWF Enlarge