Нови 1700 декара стари гори бяха обявени за опазване с помощта на WWFPosted on 18 June 2020
Гори в района на Кюстендил
© Georgi Gogushev
Кюстендил е поредната община в България, която предприема решителни мерки за опазване на най-старите гори на своя територия. Това стана със заповед на кмета на общината Петър Паунов след заседание на общинския съвет. По-рано експерти на природозащитната организация WWF запознаха местните власти с резултатите от двугодишно проучване за състоянието на старите гори, намиращи се в територии, собственост на десетки общини у нас.

Близо 1700 декара вековни Кюстендилски гори бяха поставени под закрила, получавайки статут „гори във фаза на старост“. Те се намират в землищата на селата Дождевица, Жиленци и Гюешево. С този акт Кюстендил се нареди до общините Ботевград и Севлиево, които вече взеха мерки за защитата на своите вековни гори.

Най-старите гори в района, които отсега-нататък ще се ползват с протекцията на закона, са с определена възраст от 170 години. Това са основно букови гори, разположени в част от защитените зони от Натура 2000 „Осогово“ – по директивата за птиците и „Осоговска планина“ – по директивата за местообитанията.

Активна роля в този процес изигра природозащитната организация WWF, която проведе теренно проучване в периода 2017 – 2019 г. и картира „горите във фаза на старост“ в 38 общини. Те са изключително ценни от екологична гледна точка, тъй като са дом на удивително биологично разнообразие. 

„В тях не се допуска човешка намеса и добив на дървесина. Отговорността към следващите поколения налага да защитим това безценно природно наследство, което имаме. Старите гори са естествен резервоар за генетичен материал и зона на спокойствие за много видове, чието съществуване е в пряка зависимост от горските екосистеми. Освен това те поддържат качеството на водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за хората, особено в контекста на климатичните промени, каза Нели Дончева, главен експерт в практика „Гори“ във WWF.

13 % от горите в България или 523 000 хектара се управляват от общините, а едва 9 % от общинските гори са на възраст над 100 години. Разположени са предимно във вододайни зони и стръмни терени. За да продължат да предоставят своите жизненоважни екосистемни услуги обаче е необходимо да се предприемат спешни мерки за тяхното опазване.

Как да разберем кои гори са стари?

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в цяла България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 – 50 м височина и 1 – 2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени. Днес старите гори в България са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Повече данни за тях WWF публикува на своята публична GIS платформа.
 
Българските гори са дом на дивата природа у нас.
Подкрепете усилията на WWF за опазването им. Можете да ни помогнете с sms абонамент с текст  на латиница DMS GORA на 17777 (за всички мобилни оператори).
Благодарим ви от сърце!
Гори в района на Кюстендил
© Georgi Gogushev Enlarge