Какво трябва да направи държавата след разораването на дюните до къмпинг „Смокиня“? | WWF

Какво трябва да направи държавата след разораването на дюните до къмпинг „Смокиня“?Posted on 15 January 2019
Унищожените дюни са част от защитени територии
© SKatzenberger / Shutterstock
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, част от която е и WWF, предупреждава, че разораването и унищожаването на дюните в природната забележителност „Пясъчните дюни в м. Каваците“ е сериозно нарушение на законодателството и показва безсилието на държавата да опазва защитените територии.
 
Природната забележителност е обявена със заповед още от 1984 г., за да са опазят находища на редки видове. Съответно в нея се забраняват дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния ѝ режим. Не се подволяват също никакви форми на строителство, навлизането на моторни превозни средства и изкореняването или късането на растения и т.н.
 
Проверка на природозащитниците показва, че голяма част от сивите дюни в природната забележителност до къмпинг „Смокиня“ са частни и се водят земеделска земя. Но дори и в частна нива, собственикът няма право да унищожава видове от Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие, каквито се срещаха върху разораните дюни.
 
Затова природозащитниците настояват за предприемането на спешни мерки:
 
  • Всички дюни да се включат в зона А по Закона за устройство на черноморското крайбрежие;
 
  • Всички дюни по кадастрална карта да бъдат отразени с такъв начин на трайно ползване (НТП 3442), а не като лозя, обработваеми земи или пасища, както е в момента;
 
  • Връщане на държавата на всички незаконно заменени земеделски земи (какъвто е най-вероятно случаят с дюните на „Смокиня“) и гори, и за които има окончателно решение на ниво Европейски съюз, но с чието изпълнение българското правителство така и не се заема;
 
  • Държавата да си изпълни задължението по Закона за устройство на черноморското крайбрежие и да одържави всички приватизирани или реституирани дюни, повечето от които се водят земеделска земя. Средства за това има в Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“;
 
  • Всички преместваеми обекти поставени върху дюните да бъдат премахнати;
 
  • Унищожените и увредени дюни да бъдат възстановени по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ).
Унищожените дюни са част от защитени територии
© SKatzenberger / Shutterstock Enlarge