В този ден на Дунав 50 000 нови есетри са в рекатаPosted on 29 June 2015
Последните чиги отплуваха край Ветрен
© WWF/Rumen Dobrev
На международният ден на Дунав, 29 юни, WWF отбелязва кулминацията на работата си за опазване  на дунавските есетри – през юни приключи последният етап от разселването на 51 183 малки чиги в Дунав.
 
Чигите са отгледани в близки до естествените условия и всяка е маркирана с уникална марка, която ще позволи рибата след време да бъде разпозната и така да се събират актуални данни за поведението на популацията й. Паралелно WWF провежда и изследвания на местата на размножаване на есетрите – за три години експертите на организацията натрупаха 420 дни теренна работа в търсене на малки есетри и оплодени яйца. Два екипа изпробваха различни методики за улов на оплодени яйца и на малки рибки.
 
През ноември миналата година, на акваторията на природен парк „Персина“, екипът на WWF пусна над 11 хиляди чиги. Тази година разселванията на маркирани есетрови риби продължиха край Лом и Ветрен, като по този начин беше покрита горната, средната и долната части на реката.
 
Предизвикателствата пред опазването и отглеждането на застрашени видове понякога са непредвидими.  Температурата на Дунав например – 2013 година беше най-студената за последните 100 години, а 2014 г. – най-топлата. Това повлия многократно на поведението на речните обитатели и затрудни и удължи работата на проучвателните експедиции.
 
„Срещнахме неочаквани трудности по време на производството на есетрите, още от самото начало. Много трудно намерихме кой да произведе рибите. След това имахме проблеми със самите риби – не успяхме да произведем пъструги. Но всичко това беше полезен опит и успяхме да постигнем най-важното – да тестваме и установим работеща методика за разселване на застрашени видове – дунавските есетри. Вече знаем какво е необходимо и се надяваме държавата да поеме щафетата с по-мащабни и редовни разселвания, за да се подпомогне възстановяването на видовете“, обясни Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България.
 
Направихме и оценка на законодателството за есетрите. „Планът за действие за опазване на есетровите риби изтече в края на 2014 година. Ние направихме препоръки за неговото продължение и се надяваме скоро те да бъдат разгледани и да се приеме нов, адекватен план за действие“, допълва Кавръкова. 
 
Усилията за опазване на есетрите биха имали незначителен ефект без въвличането и разбирането на хората, живеещи около Дунав. През октомври 2014 г. WWF започна обучения на рибари за кандидатстване по европейски програми за земеделие и рибарство. С помощта на организацията беше създадено рибарско сдружение в  Никопол. Рибарското сдружение във с. Ветрен също се включи в теренните изследвания за малки чиги тази година. Рибарите бяха обучени на методика на мониторинг на есетровите видове. Така те ще могат да се включат в евентуална бъдеща правителствена програма за мониторинг на Дунав, каквито съществуват в Румъния и редица други европейски държави.
 
Освен с рибарите, WWF се свърза направи стъпки и за въвличане на фермите за отглеждане на есетри, за да се изгради работеща програма за опазването на застрашените дунавски видове. Три ферми в България и четири в Румъния направиха първата стъпка като подписаха етичен кодекс за производителите на хайвер и есетрови продукти и така показаха своята ангажираност към опазването на дивите популации.
 
Повече информация есетрите можете да намерите на сайта на WWF и на esetri.wwf.bg.

Всеки може да стане закрилник на есетрите в Дунав, вижте как на https://www.spasetedivatapriroda.bg/esetra
Последните чиги отплуваха край Ветрен
© WWF/Rumen Dobrev Enlarge