Обещание за планетата

© WWF Bulgaria
 
 
 
 

Да пазя гората!
Древна, красива, пълна с живот

Ние сме в “Зеленото сърце на Европа”. Половината от старите гори на континента са наоколо - в Карпатите и из нашите планини. Те са безценен резервоар на природа, истинска генна банка за животни и растения, които не оцеляват другаде. Но затова трябва много, много да ги пазим! Тъй като голяма част от вековните гори още не са защитени, ние бързаме да им осигурим бъдеще. Помогнахме за няколко години делът на защитени стари гори в България да нарасне от 4 на близо 20 %. WWF проучва и картира старите гори, лобира пред общини, институции и граждани за опазването им, учи хората как да противодействат на незаконния дърводобив. Ред стари гори в екомрежата Натура 2000, както и стари общински гори - Ботевград, Кюстендил, Севлиево, Харманли са вече под охрана. Но това е само началото, подкрепата ви, за да продължим напред ще е безценна.

© WWF

Да се грижа за реките на България и за техните обитатели!

Знаете ли, че в България няма естествени, живи реки? Всички са така тежко повлияни от човека, че се превръщат в маловодни канали със съмнително качество на водата и все по-бедни на живот. Страната страда от безводие, а цели видове риби си отиват. Много е важно да да ни помогнете да спрем строителтвото на речни прегради, безразборното изкопаване на коритата на реките, замърсяването им, унищожаването на растителността около тях - гората около реката пази от наводнения и ерозия, филтрира замърсяването на водата.
Специален фокус на работат ни е опазването на есетрите. Най-голямата сладководна риба в света, вид на 200 милиона години, днес е критично застрашен. От WWF години наред проучваме реката, за да разберем как оцеляват и от какво точно са най-застрашени есетрите. Освен това отглеждаме, маркираме и пускаме хиляди малки есетрички всяка година. Може да ни помогнете като внимавате да не консумирате продукти от диви есетри и като ни подкрепяте в мерките срещу бракониерството в Дунав.

© naturepl.com / Frei / ARCO / WWF

Да избирам отговорно!

Ежедневно правим стотици малки стъпки, които генерират повече или по-малко отпадък, определят изсичането или оцеляването на гори, допринасят за това дали океанът ще се превърне във водна пустиня или не. От WWF ви помагаме да избирате отговорно - стоки с проследим произход, произведени без замърсяване, без да бъдат убивани застрашени видове, без суровината да е добита незаконно, без да се мъчат животни в клетки или да ги тъпчат с отрови.

Зеленият етикет с надпис FSC означава, че продуктът е изработен от дървесина от устойчив и законен добив - с него сте сигурни, че не унищожавате гора.

© FSC

Да спрем замърсяването на въздуха!


На въглищата се падат 70 % от емисиите парникови газове в света, а осигуряват едва 40 % от електроенергията. Замърсяването от тях причинява две трети от случаите на здравни проблеми в Европа. Градовете и селата във въглищните ни райони отдавна са жертви на сивия пушек, но България планира да запази въглищните си централи още десетки години. WWF работи в районите на Перник и на Стара Загора, за да ги откъсне от въглищната зависимост и то така, че енергетиката на страната и поминъкът на хората да не пострадат.

© Edward Parker / WWF

Да бдим над Пирин!

WWF събра подкрепа от цял свят в защита на Пирин и спечели знакови съдебни дела, за да не се допуснат сечи и строежи в националния парк. Бдете с нас за Пирин - с кристалните му езера, древните му гори, спиращите дъха пейзажи, дивите животни. Този сравнително малък национален парк има огромна нужда от човещина. Останете с нас, когато се грижим там да се спазват природозащитните закони, когато следим дали вековните мури се секат, когато апелираме пред ЮНЕСКО защитата на Пирин да е реална и ефективна.
Забавлявайте се и учете с нас, когато сме там на терен, за да проучим как се справят с човешкия натиск дивите кози или врабчовите кукумявки.

© WWF

Да даря грижа за мечките в България!

 

Много сме горди с най-новото ни начинание - опазването на кафявите мечки. Някогашните владетели на горите от Балканите до Карпатите днес са включени като приоритетен вид в Червената книга.
У нас все още живеят между 600 и 1000 мечки. Но хората все повече навлизаме в техните територии и скъсяваме дистанцията помежду ни. Така възможностите за конфликт и бракониерство нарастват опасно. И тук се намесваме ние. Планираме и се подготвяме за спасителни акции когато разберем за ранено или хванато в незаконна примка мече или възрастна мечка. Нашата цел е да опазим крехкия баланс на екосистемите и да докажем, че мечките и хората могат да съжителстват мирно и кротко.
Всичко това може да стане, само ако сте с нас – ако ни помагате със сигнали и дарения, за да подкрепите дейността ни.

© Leonardo Bereczky

Да работим заедно за зелено възстановяване!

Страната ни, както и целият свят, пострада от пандемията. Този тежък удар върху здравето и икономиката, причинен от неразумния натиск върху околната среда и съчетан със страховитата загуба на природни ресурси, огромни пожари по цялата планета и топящи се ледени шапки, налага спешни мерки.  Хубавата новина е, че Европа разбира спешността и бързо задели големи средства с предложения как да бъдат инвестирани в ключови сфери - устойчиво развитие, модерна и чиста енергетика, иновации. Проблем обаче е, че България все още няма ясна позиция как да се включи в този процес, а решение трябва да се вземе спешно.  Заедно с нашите партньори от Move.bg, Грийнпийс и Институт по кръгова икономика обединихме сили за зелен рестарт на България. Работим заедно, за да предложим на нашето правителство как икономиката ни да е едновременно модерна и успешна, но не на цената на унищожена природа. Приносът на WWF е в областите климат и енергетика, биоразнообразие и земеделие.

© Shutterstock / A3pfamily / WWF

След обещанието идва време за действие. За да те улесним, създадохме календар с 31 практични съвета за всеки ден. Свали го още сега и дай началото на една положителна промяна за теб и природата.

Към календара