Фотогалерия "Часът на Земята" 2012София по време на Часът на Земята 2012

© Десислава Кушева © Десислава Кушева © Десислава Кушева © Десислава Кушева © Теодор Тодоров © Теодор Тодоров © Теодор Тодоров © Теодор Тодоров © Теодор Тодоров © Теодор Тодоров © Теодор Тодоров © Мария Дачева © Мария Дачева © Мария Дачева © Мария Дачева © Мария Дачева © Мария Дачева © Мария Дачева © Мария Дачева