© WWF

Заедно за бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата 

Нуждата от обединение и грижа за нашата планета никога не е била по-голяма. Присъединете се към нас, където и да сте. Нека заедно да се погрижим за общия ни дом. Заедно за природата, за планетата, за човечеството!

Посланици на Часа на Земята

© WWF
© rawpixel.com / commons.wikimedia.org

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2020 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ДИГИТАЛНО

WWF по света и в България е съпричастна с международната криза, която засяга и страната ни. В този критичен момент се нуждаем силно от солидарност и обединеност. Това са изключително трудни времена, но заедно можем да се справим, подкрепяйки се един друг, и да излезем от тази криза по-силни, по-обединени и по-подготвени за справяне с глобалните предизвикателства.

Във WWF сме поели ангажимента като организация и като хора да предприемем всички необходими мерки за здравето на нашия екип, общностите, с които работим и сред които живеем, и нашите партньори.

В тази връзка кампанията Часа на Земята ще бъде отбелязана с максимални мерки за сигурност както за поддръжниците, така и за екипа ни. Всички активности към кампанията ще бъдат проведени изцяло в дигитална среда.

Разгледайте възможностите да се включите и дайте своя глас за нашия общ дом - планетата Земя. От нейното бъдеще зависи и това на следващите поколения.

© WWF Bulgaria

ОПАЗЕНАТА ПРИРОДА И КЛИМАТА: ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЕДНА МОНЕТА

Тази година WWF посвещава Часа на Земята на опазената природа - най-силният ни съюзник срещу климатичните промени. В България инициативата се фокусира върху значението на горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата. Дом на хиляди животински видове, вековните гори са критично важни за редица застрашени видове. Крайречните гори пък ни предпазват от наводнения и подобряват качеството на водата. Те са важни зелени коридори, крайречни оазиси, в които животните намират храна и вода.

Само през последните 4 години WWF България проучи повече от 300 000 ха горски територии във райони със стари гори като Източни и Западните Родопи, Стара планина и Средна гора. Целта е да се открият истински ценните дървета и те да бъдат опазени от отсичане.

През 2016 г. благодарение на дългогодишната работа и сътрудничеството между WWF, лесовъди, учени, Изпълнителна агенция по горите и партньорски организации, Министерството на земеделието, храните и горите официално обяви 109 000 ха вековни гори за защитени от изсичане. 

WWF възстанови над 400 дка гори в две защитени зони от Натура 2000: по поречието на р. Дунав и по поречието на р. Марица. В момента екипът на организацията фокусира усилията си в създаването на нова крайречна гора в близост до гр. Стамболийски.

Повече за крайречните гори можеш да научиш тук.

Как да се включите в Часа на Земята

Компания посланик на Часа на Земята

© WWF Bulgaria

iCard e дигиталният портфейл, който позволява да направиш дарение към WWF с един клик и без такса.

Медийни партньори

© WWF