Новини от кампанията„Непознатите гори“ участва във фестивал за еко филми в Торонто

На 7 ноември 2014 г. филмът на WWF „Непознатите гори“ (2013 г., реж. Камен Коларов) участва в световния филмов фестивал за екологични филми Planet in Focus, който се проведе в Торонто, Канада.

Документалната лента, която разкрива истинската стойност на вековните гори в България, бе избрана да представи страната ни в панела за България на Университета York, заедно с филмът на Тонислав Христов „Slow Food Stories“.

Planet in Focus съществува вече 15 години като екологична медия и организация за изкуство, чиято програма се прожектира през цялата година. Целта й е да продуцира, промотира и разпространява филми и видеа, които разказват за света, в който живеем. Фестивалът за екологични филми и видеа избира и разпространява изключителни и завладяващи екологични филми и видеа от всички жанрове, създадени в Канада и по света.

Тук може да гледате кратката версия на филма "Непознатите гори" и пълната версия на филма.
 
© Planet in Focus
Planet in Focus film festival, Toronto, Canada.
© Planet in Focus

Приключи конкурса "Дърво с корен 2014", в който участва и WWF

През ноември 2014 г. приключи конкурса „Дърво с корен“, в който WWF номинира Дяволското дърво от Синеморец. Този дъб благун е на повече от 350 години, но никой не може да определи точната му възраст. Той расте в землището на село Синеморец от незапомнени времена и само местни легенди съхраняват информация за дърво. При все това то все още е там, незасегнато от времето. Около дъба е очертан странен кръг от трева, където нищо не расте.

Дяволското дърво от Синеморец застана на шесто място в конкурса на Фондация „Екообщност“ с 94 гласа. Победител в тазгодишното издание на конкурса е чинарът, който расте на площада в село Арчар, област Видин. Повече подробности за конкурса и победителите в различните категории може да видите ТУК
 
© Фондация
Грамота на Дяволското дърво за шесто място в конкурса "Дърво с корен 2014".
© Фондация "Екообщност"

Дяволското дърво е участник в конкурса "Дърво с корен 2014"

© WWF © Катерина Зарева © WWF © Катерина Зарева © Катерина Зарева © WWF

WWF номинира Дяволското дърво от Синеморец за конкурса "Дърво с корен 2014"

Вековният дъб е на повече от 350 години.
През септември 2014 г. WWF номинира Дяволското дърво от Синеморец за уастие в конкурса на Фондация "Екообщност" "Дърво с корен 2014".

Гласувайте за Дяволското дърво от 1 до 31 октомври на този линк.

Гигантският дъб (благун) е висок 22 метра, а обиколката на стъблото му е цели 8,2 метра. То е на повече от 350 г. Намира се до циганската махала на с. Синеморец, над параклиса „Света Петка“. Неговите GPS координати са 42° 3´18 ´´N 27°58´6´´Е.

Местните го наричат Дяволското дърво, или Дебелото дърво. То расте от незапомнени времена в землището на крайморското село. Възрастните хора от околността казват, че откакто се помнят е толкова голямо. Легендата разказва, че нощем дяволите танцуват хоро около дървото, и за това около него има кръг, където нищо не расте. Никой не смее да пристъпи там когато падне здрач…

Местните хора са убедени, че Дяволското дърво е пазител на гората. Те споделят още една чудатата история, в която вярват и която ги кара да уважават Дяволското дърво: Преди време дошъл един човек и отсякъл околни дървета. Отсякъл големи, стари дървета, вероятно за огрев. След една година ръката на този човек изсъхнала. Местните вярват, че Дяволското дърво го е наказало, защото то е пазител на гората.


Visit of WWF to an old growth forest in Bulgaria rel=
Visit of WWF to an old growth forest in Bulgaria
© WWF/Neli Doncheva

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЪМНЕНИЯ ЗА НЕЗАКОННИ СЕЧИ

Костел Букур от WWF Румъния и Нели Дончева от WWF България представят кампанията за опазването на ... rel=
Костел Букур от WWF Румъния и Нели Дончева от WWF България представят кампанията за опазването на вековните гори в северната ни съседка
© Yana Sabeva/WWF

Проведе се работна среща за осигуряването на гори във фаза на старост

На 26 септември WWF, Министерството на земеделието и храните и Министерството на околната среда и водите обсъдиха на работна среща възможностите за прилагане на "Режимите за устойчиво стопанисване на горите в Натура 2000" (ИАГ, 2011) по отношение осигуряването на гори във фаза на старост в държавните гори в Натура 2000.

Заинтересованите страни обмениха експертни мнения за осигуряване на гори във фаза на старост приоритетно в управляваните от държавата гори, в обхвата на екологичната мрежа Натура 2000, и да решиха те бъдат включени в публичен доклад. Това изискване е залегнало като ключов режим за устойчивото управление на горите в Натура 2000 и има за цел поддържане на благоприятното природозащитно състояние на горските местообитания от Прил. 1 и видовете свързани със старите гори от Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие, но към настоящия момент не се изпълнява поради липсата на държавна политика и изискване в Наредбата за планирането за спазването на този режим при планирането и устройството на горите и ЗТ. До сега режимът е приложен успешно единствено в разработването на ЛУП на ДГС „Михалково“ и ДЛС „Извора“ по проект на Зелени Балкани. 

Експертните мнения ще бъдат събрани в публично-достъпен доклад, който да послужи за събиране на допълнителни коментари и за разработването на концепция как на практика да бъде приложен този режим в държавните гори.

Кръгла маса за вековните гори събра експерти, неправителствени организации и държавни институции

На 4 декември 2012 г. в столицата се проведе кръгла маса на тема „Бъдещето на вековните гори в България”, с която стартира кампанията на WWF за опазване на вековните гори.

На събитието присъстваха над 50 представители на различни организации и институции, в т. ч. Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по горите и нейни териториални звена, Лесотехническия университет, Институт за гората, Националния природонаучен музей, БАН, Лесозащитна станция - София, неправителствени организации, сдружения на собствениците на гори и др.

Освен презентациите, по време на събитието участниците имаха възможност да участват в дискусия и да споделят своята гледна точка по различни аспекти на темата вековни гори.

Мнения от семинара

 •  

Станислав Лазаров, лесовъд

 • Станислав Лазаров, лесовъд 
© Станислав Лазаров
  Би било добре най-малко 10% от горите в Натура 2000 да се запазят като гори във фаза на старост (вековни гори). Изпълнителната агенция по горите трябва да инициира доброволно прилагане на това законово изискване за постигане / поддържане на благоприятния природозащитен статус на приоритетните местообитания, докато то бъде включено в новата Наредба за инвентаризация и планиране в горските територии и влезе в сила

Груд Попов, ИГ при БАН

 • 
© Grud Popov
  Моите предложения могат да бъдат обобщени в следните насоки:
  - Управлението на горите да се извършва от едно ведомство
  - В новата наредба за планиране в горите да се включат по-широк набор от информация за екосистемите. При инвентаризацията да се установят постоянни граници на подотделите и се създаде постоянна база от данни за всеки подотдел, която да се натрупва във времето
  - Да се започне изпълнението на Държавната инвентаризация на горите
  - Изпълнителната агенция по горите да инициира комплексни проверки на ДГС по дисциплината на ползването, в които да се включат представители на нейните структури, неправителствени организации и научни институти. Да се извършат проверки на ДГС посочени от неправителствените организации и тези за които има сигнали за нарушения
  - Програмите за провеждане на първи и втори лесоустройствени съвещания да се качват на сайта на ИАГ и се канят по-широк кръг от специалисти

Петър Шурулинков, НПМ при БАН

 • 
© Петър Шурулинков, НПМ при БАН
  При осъществяване на лесоустроиствените планирания в екипите трябва да бъдат включени ботаници и биолози.