ПриятелиНе става да си сам

WWF Кампания за чисти природни паркове нямаше да бъде същата без подкрепата на Асоциацията на парковете в България.

Това е неправителствена организация на дирекциите на десетте природни парка в страната, създадена през март 2003 г.