CтранджаПрироден парк Странджа

 
© Ogilvy & Mather Sofia
Нелегалната сеч е огромен проблем за Странджа
© Ogilvy & Mather Sofia
Това е уникална планина за България и за Европа с богатството си на растения и животни заради южното си разположение до Черно море. Тук единствено в България расте странджанската зеленика.

В Природен парк Странджа, недалеч от село Варвара, в нарушение на 4 закона се строи ваканционно селище. Предназначението на земята на застрояваните имоти е променена незаконно. Няма съгласуване с режимите и заповедта за обявяване на Природен парк Странджа. Липсва оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и съгласуване с дирекцията на Природен парк Странджа. Издадени са и се използват документи с невярно съдържание. Не са спазени предписанията на Басейнова дирекция за Черноморски район.

Обектът е почти завършен. Фирмата обжалва заповедта за спиране на строежа, издадена от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Бургас. Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на фирмата. Решението му е окончателно, но това засега не решава проблема с ваканционното селище.