Какво трябва да се промениИскания

Рила е заплашена не само от строителството на нови ски курорти, но и от мини ВЕЦ 
© WWF DCP BG Archive
Рила е заплашена не само от строителството на нови ски курорти, но и от мини ВЕЦ
© WWF DCP BG Archive
WWF и коалиция от български природозащитни организации* стартираха кампанията „За да остане природа в България”.

Ние искаме всяка институция, отговорна за опазване на природата, да направи това, което зависи от нея. Обръщаме се към Народното събрание, правителството и отделните министерства, главния прокурор и Висшия съдебен съвет с искания:

- Да се направят и приемат поправки в законите, които да не позволяват разрушаване на защитени природни територии;

- Да се прекратят замени на земи и гори в природни паркове и защитени местности;

- Да се потърси отговорност за незаконното строителство;

- Да не се допуска ново строителство в националните паркове;

- Да се преразгледат вече издадени решения за застрояване;

- Да се прекратят вредни за природата практики по добив на руда и инертни материали;

- Да се съобразят местата за ветрогенератори и малки ВЕЦ – далеч от дивата природа.

Искаме да остане природа в България!

_________________________________
* Асоциация на парковете в България, Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българско дружество за защита на птиците, Българско дружество по фитоценология – 2001, Българска фондация “Биоразнообразие”, Информационен и учебен център по екология, НД “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение Природен Фонд