Опазване на водите | WWF
© shutterstock

Опазваме реките и речните обитатели

Без питейна вода на Земята не може да има живот. В същото време близо 800 млн. души по света нямат достъп до чиста питейна вода. На всеки 90 сек. умира по едно дете от болест, причинена от замърсена вода.

За съжаление и в България става все по-видима връзката между изсичането на горите, обилните валежи и липсата на питейна вода.

Основна част от усилията на WWF са насочени към опазване и възстановяване на българските реки и горите покрай бреговете им. Така съхраняваме ценни видове и местообитания и намаляваме риска от наводнения.

© WWF България

ДУНАВСКО ТУРНЕ НА WWF

През 2015 г. река Дунав „потече“ из 7 български града: София, Лом, Плевен, Русе, Велико Търново, Трявна, Габрово.

Екип на WWF и доброволци представи пътуваща изложба, викторина, игри и 3 аквариума с малки рибки – традиционни обитатели на български реки, притоци на Дунав.

Целта беше да се информират местните жители за заплахите, които са надвиснали над техните реки и рибите в тях.

© WWF България

ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ

През 2015 г. започна и проучване на влиянието на миграционните бариери върху живота в притоците на р. Дунав в Северна България.
 
Рибите трябва да могат да се движат свободно по реката, за да се хранят и размножават. По пътя им обаче има прегради, а рибните проходи не са изградени спрямо възможностите им. Така постепенно реките остават без живот.
 
Експертите на WWF маркираха хиляди риби, за да установим дали преминават през проходите в изследваните речни участъци.
 
Набирахме и проби за качеството на водите в притоците на Дунав, за да извършим разселване на малки риби на места, от които са изчезнали.

© Z. Sallai

МАЛКИТЕ, НО ВАЖНИ РИБКИ

През есента на 2016 г. експерти от WWF пуснахa екземпляри над 200 рибки от вида главоч и над 500 рибки от вида балкански щипок в р. Паничарка в защитена зона „Българка“.

Тези видове са изчезнали от реката преди години, а днес, когато екологичното състояние на водния басейн се е подобрило, не биха могли да се завърнат сами поради наличието на преграда – стената на язовир „Христо Смирненски“.

„Малките рибки“ – както ги наричат експертите по проекта – са важни, защото показват чистотата на водата в реките и защото са храна за по-големи риби. Тяхното съществуване е от съществено значение за речните екосистеми, от които зависят и хората.

© Константин Иванов

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНИ ГОРИ

Крайречните гори са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката.

В Държавно горско стопанство Асеновград залесихме с над 10 000 фиданки от типични за региона видове и възстановихме 1.4 ха крайречни гори. На територия от 24.1 ха в местността Мартен-Ряхово премахнахме инвазивни видове и подобрихме разнообразието от растителни видове.

 

ВЛАСТЕЛИНИТЕ
НА ДУНАВ

Есетровите риби са се появили преди 200 млн. години, но днес са на ръба на изчезването главно заради дейността на човека.

Въпреки че са надживели динозаврите, есетрите са изключително застрашени. Незаконният улов — главно заради техния хайвер — и силното изменение на естествения вид на реката са основните заплахи за оцеляването на дунавските есетри.

Някога те са мигрирали по дължината на цялата река Дунав, чак до Германия, но в наше време язовирът „Железни врата“ ограничава чувствително пространството на рибите и те не могат да завършат своята миграция към местата за хвърляне на хайвер.

Като част от усилията на WWF за спасяване на есетрите, през 2015 г. край гр. Лом и с. Ветрен пуснахме 50 000 чиги. Вижте как хиляди малки есетрички заплуваха към новия си нов дом:

Проучване, опазване и завръщане на есетрите в р. Дунав

В допълнение, WWF провежда научни експедиции и търси местата, където се хранят и размножават есетрите, за да ги опази. Понякога имаме успех и хващаме доста риби, но твърде често в мрежите не влиза нито една есетра. Тази дейност няма аналог в България и се реализира и с помощта на дарения от индивидуални хора.

Забрана за улов

През 2016 г. за тези древни обитатели от времето на динозаврите беше постигната и друга победа: пълната забрана за улов на диви есетри беше удължена с още 5 години – до 2020 г.

ПОЛЕЗНАТА РИБА – УСТОЙЧИВА УПОТРЕБА НА МОРСКИТЕ РЕСУРСИ

Всеки ден тонове риба се извличат от морето. За съжаление, това е много повече от количеството, което може да се възстанови по естествен начин, и e истинско плячкосване на световния океан.

БЕЗКРАЙНАТА ОКЕАНСКА ШИР, УВИ, СЕ ОКАЗВА КРАЙНА, ПОНЕ ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО РИБНИТЕ ЗАПАСИ.

Стигнали сме до момент, в който морските екосистеми и много местни общности, особено в развиващите се страни, са изложени на риск. Свръхуловът е втората по големина заплаха за океаните след климатичните промени. Скоро може да не остане никаква риба за улов, развъждане или прехрана.

Екипът на WWF България създаде и публикува първия по рода си наръчник за устойчиво потребление на риба и морска храна – Рибен буквар 2.0. Той е достъпен и онлайн. Ще откриете и любопитна информация, както и интересни рецепти с риба.

Благодарение на нашите инсталации, хиляди българи от цялата страна разбраха за проблема и се научиха как да избират риба в магазина, така че да допринасят за по-доброто състояние на океаните и рибните запаси.