Спасените гори | WWF


ОПАЗВАМЕ ВЕКОВНИТЕ ГОРИ НА БЪЛГАРИЯ

70% от сухоземните животни и растения на Земята обитават горите. Но обезлесяването разрушава дома на милиони видове.

Всяка минута в света се изсичат дървета колкото 36 футболни игрища.

Представете си, че всяка минута изчезват 36 жилища като вашето. След колко време някой ще достигне и вашия дом?

Над 2 милиарда души по света разчитат на горите за дом, прехрана, вода, гориво и храна. 40 000 от тях живеят в България.

Заедно можем да опазим това, което не можем да създадем, но от което зависим.

Добрата новина е, че в исторически план горите на България са съхранени в най-голяма степен в сравнение с останалата част от Европа, тъй като Индустриалната революция почти не засяга страната ни.

© Нели Арабаджиева

ПРОУЧВАНЕ И КАРТИРАНЕ НА ВЕКОВНИ ГОРИ

Само през последните 4 години WWF България изучи повече от 150 000 ха горски територии във важни райони с девствени гори като Западните Родопи, Стара планина и Средна гора. Целта е да се открият истински ценните дървета и те да бъдат опазени от отсичане.
 
Точно поради тази причина през 2016 г. Министерството на земеделието и храните след дългогодишна работа с лесовъди, учени и различни организации, сред които и WWF, официално обяви 109 000 ха вековни гори за защитени от изсичане. Тази площ е по-голяма от всички резервати в България и е огромен успех в полза на българската природа.

„МИСИЯ ГОРА“

Репортажът на bTV „Мисия Гора“ е посветен на работата на WWF и партньорите ни в идентифициране и картиране на последните български стари гори извън защитените територии. Вижте новините от bTV във видеото:

 

© WWF

ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

От август 2017 г. в България влезе в сила националният FSC стандарт за сертификация на гори. С това България се нареди сред първите 3 държави в Европа (след нас са Франция и Румъния), които разработиха и въведоха национални стандарти съгласно новите изисквания на Съвета за стопанисване на горите (FSC).
 
Стандартът FSC е правилник за отговорно стопанисване на горите. Той обхваща съхраняването на природата и гарантира спазването на правата на работниците в горските стопанства и опазването на обектите от културно-историческо значение.
 
Проведохме обучения на 200 души, заети в горски предприятия. Разказахме за принципите и критериите на FSC сертификацията, изискванията и процедурите. Обсъждахме ценни за природата и животните гори и как те да се управляват така, че редки и застрашени от изчезване видове да имат шанс да оцелеят и да увеличат числеността си.

Незаконно изсичане на дървета

Основна дейност на експертите от WWF е проучването на множество сигнали, които получаваме от цялата страна,
и разкриването им пред широката общественост.

Според експертен анализ на статистическите данни годишният обем на незаконната сеч достига 2,4 млн. куб. м или 1/4 от общия добив (при официален добив от 6,9 млн. куб. м към 2012 г.).

Сивият сектор в горското стопанство генерира
скрити приходи от над 100 млн. лв. годишно.

Представяме ви два от множеството сигнали за нередности в горските стопанства.

По случаите работихме съвместно с Нова телевизия и предаването „Разследване“ с Марин Николов.

Скандални обществени поръчки в горско стопанство: спиране на вода и незаконни сечи

В продължение на повече от 10 години при дъжд питейната вода на гр. Севлиево и околните села се превръща в кал и задръства пречиствателната станция на ВиК. Водата спира. Понякога за кратко, понякога за дни. Средно 50 пъти годишно.

Причината е неправомерното изсичане с цел увеличаване на печалбата на стари гори, които най-добре задържат водата и не позволяват да се спуска по склоновете.

Ето как Нова телевизия отрази разследването (можете да го гледате и в Нова плей): 

Уволнен директор на горско стопанство

Директорът на горското стопанство в гр. Петрич е уволнен след сигнали на лесовъди от WWF и екипа на „Разследване“ за множество нарушения. Сред най-съществените разкрития е разминаването между реалния и декларирания дърводобив.

От билет за превоз на дървесина става ясно, че материалът се кара в дървопреработвателен цех на снахата на местния горски стражар, който вместо да охранява горите от неправомерна сеч, сам печели от незаконния бизнес. Товарът е 6 кубика, а според превозния билет за конкретния курс е само 4 кубика. Подобни несъответствия са установени в продължение на месеци.

Видеото в каналите на Нова ТВ не е достъпно, но тук можете да прочетете повече за разследването.

ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА СПРЕМ НЕЗАКОННИТЕ СЕЧИ!

ВИЖТЕ КАК ДА ИЗПРАТИТЕ СИГНАЛ >>>